AB Projeleri

-A +A

Tamamlanan Avrupa Birliği Projeleri

  • Border Management Roadmap(BORGAS) - BTE

Technical Assistance for Development of the Border Management Roadmap and Execution of a Border Gate Survey in Turkey (BORGAS), Türkiye’de Sınır Yönetimi Yol Haritasının Geliştirilmesi ve Sınır Yönetimi Tetkikinin Gerçekleştirilmesi için Teknik Destek. AB’nin Entegre Sınır Yönetimi (Integrated Border Management – IBM) politikasına Türkiye’nin yasal, kurumsal ve teknik uyumunun sağlanmasını ve güçlendirilmesini, bu yöndeki “Eylem Planı”nın detaylandırılarak bir “Yol Haritası”nın oluşturulmasıyla mevcut sınır yönetimi politikasının bütünleşmiş (entegre) sınır yönetimi politikasına dönüştürülmesinde Türk Hükümeti’nin desteklenmesini, sınır yönetimi altyapısının daha da geliştirilmesinin sağlanmasını ve AB’nin Entegre Sınır Yönetimi politika ve stratejilerine uygun standartların geliştirilmesini amaçlamaktadır. Ana Faydalanıcı : İçişleri Bakanlığı Sınır Yönetimi Birimi Bitiş Tarihi : 05.2012 Konsorsiyum Üyeleri :TÜBİTAK BİLGEM BTE (Lider) İtalya, Almanya,Türkiye

  • Technical Assistance for Development of the Border Management Roadmap and Execution of a Border Gate Survey in Turkey (BORGAS)

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Programı (IPA – Instrument for Preaccession Assistance) kapsamında T.C. İçişleri Bakanlığı Sınır Yönetimi Bürosu’nun ana faydalanıcısı olduğu projede, ülkemizdeki sınır kapılarının teknik ve idari kapasitesinin araştırıldığı, sınır yönetim sistemi mimari ve standartlarıyla ilgili öneriler içeren teknik bir çerçeve ve idari ve örgütsel konuların önerildiği bir prosedürel çerçeve ve önceliklerin tanımlandığı çok yıllı mali programdan oluşan, Türkiye’de entegre sınır yönetimi için Yol Haritası hazırlanmıştır. Projenin çıktısı olan raporlar aşağıda verilmiştir:
• Proje Başlangıç Raporu
• Boşluk Analizi Raporu
• Saha ve İhtiyaç Değerlendirme Raporu
• Risk Değerlendirme Raporu
• Fizibilite Analizi Raporu
• Yol Haritası (Teknik ve Prosedürel Çerçeveleri ve Çok Yıllı Mali Planı içeren)