Tamamlanan Projeler ve Programlar

-A +A
 • Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GİS)

Eylül 2006’da TÜBİTAK SAVTAG desteği ile geliştirme çalışmaları başlayan Milli Gerçek Zamanlı İşletimi GİS, Ocak 2013’de testlerden başarı ile geçerek ürün haline gelimiştir. DO-178 gereklerine uygun olarak geliştirilen GİS, havacılıkta kullanılan ARINC653 ve genel kullanım olanağı sağlayan POSIX profillerini desteklemektedir. Sağladığı özellikler ve ölçeklenebilir katmansal yapısı ile; Savunma, Havacılık, Uzay, Otomotiv, Raylı Ulaşım, Nükleer Enerji Santralleri, Tıp Elektroniği ve daha birçok sektörde gömülü bilgisayarlar sisteminde işletim sistemi olarak kullanılabilmektedir. 2013 yılıdan günümüze değin yeni özellikler kazanan ve birçok projede kullanılan GİS’in güncel özelliklerine http://bilgem.tubitak.gov.tr/en/content/rtos bağından ulaşabilirsiniz.

 • Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri (YERLİSİNYAL)

TCDD’nin ihtiyaç duyduğu demiryolu sinyalizasyon sistemlerinin yerli kaynaklar ile geliştirilmesi amacı ile TÜBİTAK BİLGEM ile TCDD işbirliğinde YERLİSİNYAL projeleri yürütülmektedir. Bu projeler kapsamında yüksek emniyet seviyesine sahip, uluslararası standartlara uyumlu, maliyet etkin anklaşman sistemleri ve trafik kontrol merkezleri geliştirilmektedir. Geliştirilen sistemler Türkiye demiryollarında yaygınlaştırılmaktadır. YERLİSİNYAL projeleri kapsamında halen
• Ortaklar – Denizli
• Afyon – Denizli – Isparta
• Ankara YHT Garı
• Malatya demiryolu bölgelerinin sinyalizasyon sistemleri geliştirilmektedir.

 • Sayısal Plotlama Masası (DRT)

Sayısal Plotlama Masası, Savaş Harekat Merkezi’nde konuşlandırılacak, taktik ve seyir bilgi ihtiyaçları için kullanılabilecek bilgisayar tabanlı bir sistemdir. Kendi savaş gemimize ve hedeflere ait seyir bilgilerinin sayısal harita üzerinde gösterilmesine, izlenebilmesine ve plotlama yapabilmesine imkan tanımaktadır. Sayısal Plotlama Masası, gemilerimizin konum, hız, yön ve rota bilgilerini seyir sensörlerinden alarak ekran üzerinde göstermektedir. Gemi konumu ile birlikte seyir radarından alınan temas bilgileri de ekran üzerinde izlenebilmektedir. Sistem S−57 ve S-63 biçiminde sayısal haritaları kullanmaktadır. Sensörlerden gelen tüm bilgiler harita görüntüsünün üzerinde gerçek konumlarında sunulmaktadır. BİLGEM tarafından üretilen Sayısal Plotlama Masaları 20’yi aşkın platformda fiili olarak kullanılmaktadır.

 • Sualtı Telefonu (SATEL)

Sualtı Telefonu tümü mikroişlemci kontrollü, su üstü/su altı gemileri arasındaki iletişimi su altı akustik dalgaları aracılığı ile sağlayan haberleşme sistemidir. Sistem, ses sinyallerini, transduser üzerinden gönderip alabilmektedir. Haberleşme, telefon ve telgraf olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir. BİLGEM tarafından üretilen Sualtı Telefonlarının su üstü muharebe gemileri için sabit, kurtarma gemileri için taşınabilir olmak üzere değişik tipleri 30’u aşkın platformda fiili olarak kullanılmaktadır. Denizaltılar için geliştirilmekte olan yeni versiyonu, ses sinyallerini seçilebilen 3 adet transduser grubu üzerinden gönderip alabilmektedir.

 • Degaussing Sistemi (DG)

Savaş gemilerinin oluşturdukları manyetik izi otomatik olarak bastıran DG sistemleri yerli olarak tasarlanıp üretilerek gemi üzerinde test edilmektedir. Üretilen sistemler halihazırda birçok gemide kullanılmaktadır.

 • Kuş Radarı (KUŞRAD)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile başlatılan Ar-Ge Projesi kapsamında, DHMİ’ye bağlı olan havaalanları civarındaki kritik sahalarda süzülen göçmen kuşların tespiti, izlenmesi, uçuş güvenliği açısından değerlendirilmesi ve tarifeli uçuşlar için en uygun zaman dilimlerinin belirlenmesi amacıyla KUŞRAD geliştirilmiştir. Geliştirilen Sistem Uluslararası Atatürk Havalimanı’na kurulmuş ve saha kabul testleri tamamlanmıştır.

 • Anten Test ve Araştırma Merkezi (ATAM)

Kalkınma Bakanlığı projesinin amacı;
* Ülkemizin elektromanyetik, anten ve radom ihtiyaçlarına yönelik ölçümlerinin doğru ve güvenilir biçimde karşılanmasının sağlanacağı merkezin kurulumu,
* Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine paralel olarak tasarım ve iyileştirme amaçlı ölçüm hizmetlerinin verilmesidir.
* Altyapı, 6 metre boyutlarına ve 4 ton ağırlığına kadar her türlü antenin parametrelerinin ölçüm ve analiz edilmesine,
* 10 metre çapa kadar olan cisimlerin kapalı alanda radar kesit alanlarının çıkarılmasına imkan vermektedir.

 • Katot ve Mikrodalga Vakum Tüp Araştırma Merkezi (KAMTAM)

KAMTAM Projesi ile Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK destekleri ile TÜBİTAK Gebze Kampüsünde Katot ve Mikrodalga Vakum Tüp Araştırma Merkezi altyapısı kurulmuştur. Bu altyapıda yürütülecek ARGE faaliyetleri kapsamında, başta Uydu Haberleşmesi olmak üzere, Elektronik Harp, Yüksek Güç Radar ve Medikal Cihaz uygulamalarında kullanılan Yüksek Güçlü Mikrodalga Sistemler için kritik teknoloji özelliği taşıyan Mikrodalga Vakum Tüp cihazları ve alt bileşenleri tamamen milli imkanlar ile tasarlanıp geliştirilerek ülkemize stratejik bir üstünlük kazandırılacaktır. KAMTAM altyapısı, Yüksek Güçlü Mikrodalga uygulamalarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ihtiyaçları ile Ar-Ge projeleri arasında köprü vazifesi görecek bir mekanizma olarak faaliyet gösterecektir. "Kritik Teknoloji" sınıfında kabul edilen Mikrodalga Vakum Tüp teknolojisine yönelik katma değeri yüksek ürünlerin tasarlanarak geliştirilmesiyle ülkemizin küresel rekabet gücü artırılacaktır. Ayrıca altyapı bünyesinde gerçekleştirilecek teknolojik faaliyetler ile sözkonusu teknolojiye yönelik araştırma kültürünü özümsemiş insan gücünün yetişmesine imkan sağlanacaktır. Kamu kuruluşları, üniversiteler ve savunma sanayi şirketleri ile beraber yürütülecek projelerle birlikte ülkemiz için son derece kritik olan bir teknolojide ortak kullanım ile toplam maliyet düşürülecek ve kurumların biraraya gelmesi ile ortak akıl ve sinerji sağlanmış olacaktır.

 • E-Bant ve SRC400x2 Sayısal Radyolink Cihazı Geliştirme (SRC400)

Mevcut GSM ve Telekom altyapı şebekelerinde kullanılabilen ve LTE/4.5G/5G şebekelerine geçildiğinde ihtiyaç duyulacak çok yüksek hızlı paket veri taşıma kabiliyetine sahip Yeni Nesil E-Bant Radyo Link cihazlarının tasarımı ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında SRC400 adlı ürün tasarlanıp geliştirilmiş ve sanayileştirilmiştir. E-bant Radyo Link için ise ön tasarım ve ön prototip çalışmaları yapılmıştır.

 • Sayısal Kayıt, Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS)

Sayısal Kayıt, Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS), TÜBİTAK’ın Görüntü Kıymetlendirme ve Yayıncılık Sistemleri birimi tarafından, bu alandaki geniş bilgi birikimi kullanılarak geliştirilmiş ve on yılı aşkın bir süredir Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından kullanılan çok yönlü, modüler, tümleşik, genişleyebilir ve kararlı bir sistemdir.
 
Sayısal Kayıt, Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS) Yetkinlik ve Özellikleri:
 
      I. Uydu, kablo, karasal ve IPTV platformları üzerinden yayın yapan tüm şifreli ve şifresiz televizyon ve radyo yayınlarını istenen formatta ve çözünürlükte arşivlemektedir,
     II. Arşivlenen çok büyük miktardaki ses ve görüntü verileri veya canlı yayınlar üzerinde analizler gerçekleştirmektedir,
    III. Derin öğrenme yöntemleri kullanılarak geliştirilen analiz algoritmaları ile verileri anlamlandırmak ve amaca uygun sorgular yapabilmektedir,
   IV. Analiz algoritmaları ve yönetim araçları kullanılarak operatörlerin kararlarına ve iş süreçlerine destek olmaktadır
    V. Açık kaynak işletim sistemleri (CentOS, Ubuntu ve Mint) kullanılmıştır,
   VI. Yazılımlar C/C++, python ve QT gibi araçlar kullanılarak geliştirilmiştir,
  VII. Veri tabanı olarak PostgreSQL kullanılmıştır,
 VIII. NAS mimarisinde 3PT+ arşiv sistemi kullanılmıştır,
   IX. 10 Gb bandgenişliğinde ağ altyapısı kullanılmıştır,
    X. Yönetim sunucuları için küme yapısında sanallaştırma kullanılmıştır.

 • Afet Yönetim Destek Sistemi (AYDES)

AFAD’ın afet sonrası hızlı hasar tespitini gerçekleştirmek için afet bölgesinden elde edilen uzaktan algılama verilerinin otomatik/ yarı-otomatik yöntemler ile analizlerini gerçekleştiren uzaktan algılama(remote sensing) yazılımı ve kitle kaynak(crowdsourcing) platformu gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) verilerinin kullanımına yönelik ar-ge çalışmaları yapılacaktır. Özellikle bulut/sis gibi atmosferik koşulların elverişsiz olduğu afet durumlarında bu koşullardan etkilenmeyen SAR verilerinin hasar ve etki analiz işlemlerinde kullanılması amaçlanmaktadır. 

 • Elde Taşınabilir Mayın Tespit Sistemi (ETMTS)

TÜBİTAK BİLGEM’de yürütülen projeler kapsamında özgün olarak TÜBİTAK BTE tarafından geliştirilen yeni nesil elde taşınabilir mayın dedektörü ailesi ETMTS-1, ETMTS-2, ETMTS-3 içerdiği algılayıcılar ile metalik ve plastik mayınları ile el yapımı patlayıcıları (EYP) tespit edebilme ve yeraltını görüntüleyebilme özelliklerine sahiptir.

ETMTS cihazları üzerinde barındırdığı metal dedektörü yardımıyla metalik cisimleri tespit ederken, hiç metal içermeyen cisimleri de yine üzerinde bulunan yere nüfuz eden radar (Ground Penetrating Radar) yardımıyla bulabilmektedir. Sistemlerde bulunan LCD görsel arayüzü sayesinde kullanıcı cismin derinliği ve cinsi hakkında öngörü de oluşturabilmektedir. Geliştirirlen her üç ürün ETMTS-1, ETMTS-2, ETMTS-3 Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Emniyet Teşkilatımızın hizmetine sunulmuş olup, ürünlerden bazıları yurtdışına da ihraç edilmiş bulunmaktadır. MILS STD 810G çevresel şartlar ve MIL STD 461 elektromenyetik uyumluluk standartlarına uygun biçimde geliştirilen ürünler -25 ile +55 santigrad derece sıcaklık bölgesinde çalışabilmektedirler.

Serinin son ürünü olan ETMTS-3 sistemi önceki ürünlere, kullanıcı tarafından yapılan geri bildirimler dikkate alınarak yeniden tasarlanmış, ağırlığı 3.2kg’a indirilmiş ve ergonomisi iyileştirilmiştir.

ETMTS sistemine yönelik yurtdışında ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde saha denemeleri yapılmış olup, özellikle ETMTS-3 sistemi, ergonomik yapısı ve görsel arayüzü ile operatörler ve katılımcılar tarafından beğeni kazanmıştır.

 • Hava Aracı Takip Sistemi (HATS)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından tamamlanan Ar-Ge Projesi kapsamında, alçak irtifada uçan helikopter gibi hava araçlarının, uçuş emniyetini destekleyecek ve acil durumlarda hava aracına en kısa zamanda ulaşılmasına katkı sağlayacak Hava Aracı Takip Sisteminin geliştirilmiştir.

 • Hava Trafik Kontrolörü Seçme Yazılımı (KONSEY)

Hava Trafik Kontrolörü Seçme Yazılımı (KONSEY) AR-GE Projesi kapsamında dört adet web tabanlı sistemin teslimi Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMI) ’ne gerçekleştirilmiştir;
• Hava Trafik Kontrolörü Seçim Sistemi (ATCSES), Hava trafik kontrolörlerinde bulunması gerekli olan yeteneklerin (muhakeme, üç boyutlu düşünme, hızlı karar verebilme, işitsel ve görsel hafıza, dikkat, refleks, matematik, ingilizce, kişilik vb.) elektronik ortamda güvenli bir şekilde test edildiği sistemdir.
• Uzaktan Eğitim Sistemi (UES), personel eğitimlerinin, bilgisayar tabanlı ve zenginleştirilmiş içerik ile sağlandığı sistemdir.
• Uzaktan Sınav Sistemi (USS), personelin görevi ile ilgili periyodik olarak girdiği sınavların, çalıştığı konumda bilgisayar tabanlı olarak yapılmasını sağlayan sistemdir.
• Personel Yönetim Sistemi (PYS), çalışan personel bilgilerinin tutulduğu, yönetildiği, çeşitli kurum içi belgelerin akışının sağlanabildiği, raporların alınabildiği sistemdir.

 • Meydan Kontrol ve Yaklaşma Yol/Kontrol Radar Simülatörü (ATCTRSİM)

TÜBİTAK BİLGEM ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) arasındaki işbirliği kapsamında üretilen atcTRsim (ATC Meydan Kontrol ve Yaklaşma/Yol Kontrol Radar Simülatörü 1.Safha) AR-GE Projesi kapsamında, Hava Trafik Kontrol temel, tazeleme, intibak ve ileri düzey eğitimleri ve Hava Trafik Yönetimi (ATM) ARGE çalışmaları yapılabilecek simülatör geliştirilmiştir. Projenin devamı olarak ATCTRSIM-2 ve İstanbul atcTRsim olmak üzere 2 yeni proje açılmıştır. ATCTRSIM-2 (ATC Meydan Kontrol ve Yaklaşma/Yol Kontrol Radar Simülatörü 2.Safha) AR-GE Projesi kapsamında, atcTRsim projesi kapsamında geliştirilen sistemin DHMİ Esenboğa Havalimanında bulunan Simülator ve Eğitim Tesislerine kurulumu gerçekleşecektir. İstanbul atcTRsim (İstanbul Atatürk Havalimanı atcTRsim kurulumu) AR-GE Projesi kapsamında, İstanbul Yeni Havalimanı yaklaşma hava sahası ve terminal sahasının tasarımı, operasyonel kullanımı ve havalimanı açılmadan önce görev alacak hava trafik kontrolörlerinin oryantasyon çalışmalarında kullanılmak üzere atcTRsim sistemin yeni ihtiyaçlara göre geliştirme çalışmaları ve İstanbul Atatürk Havalimanı’na kurulumu yapılacaktır.

 • Raylı Ulaşım Trafik Eğitim Simülatörü (RAYTES)

Raylı Sistemler Trafik Eğitim Sistemi Projesi’nde (RAYTES), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Trafik Kumanda Merkezleri’nde yeni görevlendirilecek veya halen çalışmakta olan Trafik Kontrolörlerinin mesleki eğitimlerini alabilecekleri bir eğitim sistemi geliştirilmiştir. Proje kapsamındaki tüm bileşenler TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilmiştir. Bu sistem sayesinde Trafik Kontrolörleri mesleki eğitimlerini uygulamaya dönük, gerçek yaşama uygun ve güvenli bir ortamda almaktadırlar.

 • İkaz ve Alarm Bütünleşik Sistemi (İKAS)

AFAD ile birlikte yürütülen projenin amacı; Vatandaşların ve acil durumlarda görev alacak kurumların; düşman saldırılarına, KBRN tehlikelerine, afetlere karşı uyarılmasına yönelik, Haber Alma ve Yayma Sisteminin, Siren Sisteminin ve Mesajla Uyarı Sisteminin kurulmasıdır. Hedef Kitlesi: AFAD Bitiş Tarihi: 12.2015

 • Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi (KGHS)

AFAD ile birlikte yürütülen projenin amacı; • Afet ve acil durum sırasında, öncesinde ve sonrasında, pilot bölgelerde, afet ve acil durumlarda görev alacak kurum ve kuruluşların koordineli bir şekilde görevlerini yerine getirmesi, • Haber alma ve yayma sistemi, ikaz ve alarm sistemi, erken uyarı sistemleri ve benzeri sistemlerin iletişimini sağlanması için kesintisiz ve güvenli haberleşme alt yapısının geliştirilmesidir. Hedef Kitlesi: AFAD Bitiş Tarihi: 12.2015

 • Elektronik Belge Yönetimi (EBELGEM)

TÜBİTAK destekli, Kamu Kurumlarında Etkin Elektronik Belge Yönetimi ve Paylaşımı için Ulusal Teknolojilerin Geliştirilmesi (EBELGEM) projesinin amacı;
* Arşiv belgelerinin hızlı ve güvenilir şekilde elektronik ortama aktarılması, 
* Elektronik ortamda yönetilmesi, 
* Optik karakter tanıma ile tam metin araması,
* Diğer kurumlar ile paylaşılması için 
e-belge yönetim ve paylaşım sisteminin geliştirilmesidir.

 • Milli Gözetleme Radarı (MGR)

BİLGEM BTE bünyesinde tasarlanıp üretilen Milli Gözetleme Radarı (MGR) sistemi daha sonra RF birimler açısından yedekli hale getirilmiştir. Proje kapsamında RF Ön Alıcı çekmecesi, RF Alıcı-Verici çekmecesi ve mikrodalga dağıtım ağına ait yedek birimler sisteme entegre edilmiştir. Yedekli yapıdaki radar sisteminde mevcut kanalda herhangi bir arıza olması durumunda yedek kanala geçilerek çalışmaya devam edilebilmekte ve ana kanalda gerekli tamirat ve değişim işlemleri yapılabilmektedir. Aynı anda iki kanalda birden arıza olmadığı sürece radar sisteminde meydana gelebilecek arızalar sistemin çalışmasını kesintiye uğratmamaktadır. Yedekli yapıdaki ilk MGR sistemi Gaziantep Havalimanı’nda uygulanmıştır.

 • At-Bırak Sensör (Unattended Ground Sensör) Sistemi Ön Hazırlık (ABS-ÖH)

Kritik tesis ve altyapıların güvenliğini sağlamak, erişim ve gözetim imkanı kısıtlı sınır ve sınır ötesi kritik bölgelerde terör, kaçakçılık, istihbarat, yasa dışı göç gibi yasa dışı geçişler ve hareketlerden kaynaklı tehditleri önlemek ve belirlenen bir alan içinde hat boyunca veya çevresinde etkin gözetim yapılarak olağandışı hareketliliğin, uzaktan ve çevrim içi izlenerek önceden tespit ve teşhis edilmesi amacıyla hareket algılama için Sismik Tabanlı Saha Gözetleme Sistemi (Seismic Based Field Surveilllance System) geliştirilmesi projesidir. Bitiş Tarihi: 12.2017

 • Akustik Konumlandırmaya Yönelik Çok Amaçlı Sensör Dizisi (AKSES)

Askeri alanlar, (karakollar, sınır bölgeleri) kamusal alanlar, (tren garları, havalimanları), kritik tesisler ve altyapıların (boru hatları, enerji santralleri, VIP binalar) korunmasında kullanılacak, akustik tehditlerin (silah atışı, İHA, patlama gibi) tespiti, teşhisi ve konumlandırılması yeteneklerine sahip bir akustik gözetim (surveillance) sistem prototipi geliştirilmesi projesidir. Bitiş Tarihi: 12.201

 • Denizaltı Batarya İzleme Sistemi (DABİS)

Batarya İzleme Sistemi, denizaltılarda bulunan batarya hücrelerinin gerçek zamanlı olarak sıcaklık, gerilim ve toplam akım değerlerini ölçen, kablolu veya kablosuz olarak toplayan ve değerlendiren bir sistemdir. Sistem bu ölçüm değerleri ile birlikte, bataryaların kalan şarj/deşarj sürelerini, harcanan/kalan yük miktarlarını operatöre sergiler. Ayrıca bataryaların durumları ile ilgili kritik uyarı ve alarmlar da operatöre sunulur. BİLGEM tarafından üretilen Batarya İzleme Sistemleri 10’a yakın denizaltıda fiili olarak kullanılmaktadır.

 • Tarama Operasyonları Takip ve Yönetim Sistemi (TARGEM)

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü (TKYGM) tarafından ülkemiz deniz ve iç sularında yürütülen;
• Tarama operasyonlarının,
• Söz konusu operasyonlarda yer alan tarama vasıtaları ve personelin, etkin bir şekilde takibinin yapılarak iş verimliliğinin ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik bir sistem geliştirilmiştir.

 • Denizaltı Taktik Simülatörü (DATAS)

Denizaltı Taktik Simülatörü (DATAS), denizaltı personeline taktik eğitim vermek amacıyla TÜBİTAK BİLGEM BTE ve İLTAREN tarafından geliştirilmiş yüksek sadakatli ve gerçek zamanlı bir simülatördür. Sistem denizaltılarımızın etkin kullanımı için gerekli tüm taktik eğitim imkânlarına sahiptir. Projede, denizaltı sistemlerine ve dış dünya modellerine ilişkin tüm algoritma ve yazılım tamamen milli kaynaklarla, AR-GE' ye dayalı olarak geliştirilmiştir. Projenin son fazı Mayıs 2014 itibariyle tamamlanarak sistem Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmiştir. Bu sistemle,
• Gerçek şartlara benzer taktik durum ve tehdit ortamları yaratılarak sistemlerin taktik ve operasyonel kullanımına yönelik eğitim desteği sağlanmakta,
• Can ve mal riski nedeniyle gerçekleştirilmesi riskli farklı senaryoları taktik olarak deneme olanağı sunulmakta,
• Eğitim maliyetleri azaltılmakta,
• Denizaltı komutanı, subaylar ve operatörlerin eğitimi için farklı senaryolar uygulanabilmektedir. DATAS simülatörü, Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'nda müstakil iki katlı bir bina içerisine yerleşik şekilde kuruludur. Bünyesinde eğitimlerin planlandığı ve yürütüldüğü Eğitmen Kontrol Odası, eğitimin icra edildiği Santral Odası ve eğitim sonrası değerlendirmelerin yapıldığı Debrifing Odası bulunmaktadır. DATAS, denizaltı personelinin eğitimi amacıyla DzKK tarafından belirlenen ihtiyaca binaen MSB-ARGE tarafından projelendirilmiş ve yürütülmüştür. BİLGEM ve alt yükleniciler dahil yaklaşık 60 kişinin 9 yıllık çalışması sonucu meydana getirilmiştir.

 • Afet ve Acil Durum Yönetim Planları Takip Sistemi (PLANSİS)

Afete Hazır Türkiye çalışmaları kapsamında; T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlarının web ortamında • Okul sorumluları tarafından hazırlanabilmesini ve güncellenebilmesini, • MEB tarafından denetlenebilmesini, • AFADEM tarafından analiz edilmesini sağlayan; uzaktan eğitim desteği bulunan ve bina içi risk analizinin yapılmasına imkan veren bir afet planı takip sisteminin geliştirilmiştir.

 • Türkçe Ses Verisi İnceleme Motoru (SEVİM)

Türkçe Ses Verisi İnceleme Motoru (SEVİM) projesinde sesli verilerin otomatik yazılandırılması, ses verilerinde konuşmacı tanıma, takip ve bölütleme yapılabilmesi, anahtar kelime ve kelime öbeklerinin aranabilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda;
• Telefon ve radyo-televizyon yayınları için geniş dağarcıklı konuşma tanıma sistemi
• Tek bir konuşmacının yer aldığı ses kayıtlarını sisteme kayıtlı konuşmacılarla karşılaştırarak kimlik tespit eden bir konuşmacı doğrulama sistemi
• Sisteme kayıtlı bir konuşmacının verilen bir ses dosyasında konuştuğu yerleri etiketleyen bir konuşmacı takip sistemi
• Sisteme kayıtlı olmayan çok sayıda konuşmacının yer aldığı bir dosyayı konuşmacılara göre bölütleyen bir konuşmacı bölütleme sistemi
• Telefon ve radyo/televizyon verilerinde kelime öbeklerini arayarak geçtikleri dosya ve yerleri getiren anahtar kelime yakalama sistemi geliştirilmiştir.

 • Adli Görüntü İyileştirme ve Onarma Yazılımı (İYON SUITE)

İYON SUITE, görüntü ve video işleme alanında gelişmiş çözümler ve araçlar sunan yazılım paketidir. Kriminal Görüntü İnceleme Laboratuarlarının ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmış gelişmiş görüntü/video filtrelerine sahip bir yazılımdır. İYON SUITE görüntü ve videolar için;
• İyileştirme / Onarma
• Bulanıklık / Gürültü giderme
• Geometrik Bozuklukları giderme
• Aradeğerleme / Boyut değiştirme
• Sıkıştırma hatası giderme
• Video sabitleme
• Domen dönüştürme
• Video hareket kestirimi
• Süper çözünürlük filtreleri gibi alanlarda 70’den fazla gelişmiş filtreler sunmaktadır.
Ayrıca;
 Blok Tabanlı Filtre Arayüzü (Bozuk görüntüleri iyileştirirken, çoğunlukla birden fazla yöntemin kullanımı gerekir. Blok tabanlı fitre arayüzü kullanıcıya birçok yöntemi birbirine bağlayarak, tümü tek bir yöntemmiş gibi çalışma olanağı vermektedir.)
• Gelişmiş Eklenti Yapısı (Kullanılmakta olan yöntem ve algoritmalar güncel gereksinimleri sağlayacak şekilde eklenip, çıkartılabilir veya güncellenebilir.)
• Gelişmiş Görüntü/Video Düzenleme Araçları ile benzerlerinden ayrılmaktadır.

 • Afet Yönetim Destek Sistemi (AYDES)

AFAD’ın afet sonrası hızlı hasar tespitini gerçekleştirmek için afet bölgesinden elde edilen uzaktan algılama verilerinin otomatik/ yarı-otomatik yöntemler ile analizlerini gerçekleştiren uzaktan algılama(remote sensing) yazılımı ve kitle kaynak(crowdsourcing) platformu gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) verilerinin kullanımına yönelik ar-ge çalışmaları yapılacaktır. Özellikle bulut/sis gibi atmosferik koşulların elverişsiz olduğu afet durumlarında bu koşullardan etkilenmeyen SAR verilerinin hasar ve etki analiz işlemlerinde kullanılması amaçlanmaktadır.

 • Gümrük Kapıları Güvenlik Sistemleri (GÜMSİS)

GÜMSİS Projesi, gümrük kapılarında yasadışı eşya, taşıt ve insan trafiğini izlemek ve bu faaliyetleri engellemek amacı ile Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü için yürütülmüştür. İlk olarak, gümrük sahalarındaki güvenliğin arttırılması amacı ile kara sınır kapılarına ve limanlara saha emniyeti için CCTV sistemleri kurulmuştur. Proje kapsamında, Türkiye’de ilk kez araç plakalarını otomatik olarak okumaya yönelik plaka okuma sistemi geliştirilmiş ve beş farklı ülke ile olan kara sınır kapısında yerli ve yabancı plakalar üzerinde uygulanmıştır. Ülkemizdeki ilk GPRS tabanlı araç takip sistemi uygulaması yine proje kapsamında gerçekleştirilmiş, transit geçiş yapan TIR ve akaryakıt taşıyan tankerler, kaçakçılığı engellemek amacı ile tanımlanan otomatik alarmlar sayesinde izlenmiştir. Proje çerçevesinde danışmanlığı, alımı ve kurulumu yapılan X-ray TIR ve konteyner tarayıcı sistemleri ile yaşa dışı eşya geçişi önemli ölçüde engellenmiştir. Gümrük kapıları ve merkez arasındaki haberleşme IP kripto cihazları ile şifrelenerek güvenli hale getirilmiş, ayrıca sahalarda kullanılan yazılımların entegrasyonu sağlanmıştır.

 • Belge Takip Sistemi (EBRU)

EBRU yazıcıdan alınan çıktıların güvenliği sağlamak için geliştirilmiş bir belge takip sistemidir. EBRU görünen bir damgayı alınan çıktı üzerine eklemektedir. Damga tamamen TÜBİTAK kaynakları ile geliştirilmiş bir rastgele sayı üreteci ile veya başka rastgele sayı üreteçleri kullanılarak çeşitli algoritmalarla elde edilmektedir. EBRU yazıcıdan alınan bir çıktının kim tarafından, ne zaman, hangi bilgisayardan, hangi yazıcıdan soruları gibi pek çok soruya cevap verecek bir sisteme sahiptir. EBRU yazıcıdan alınan çıktılar fotokopi ile çoğaltılmaya çalışıldığında, çoğaltılan belgelerin üzerindeki logo, damga gibi ibareler belirginleşerek belgenin kopyalandığını açığa çıkarmakta, orijinal baskı alınan belge olmadığını vurgulamaktadır.

 • RF-ARGE

Mevcut GSM ve Telekom altyapı şebekelerinde kullanılabilen ve LTE/4.5G/5G şebekelerine geçildiğinde ihtiyaç duyulacak çok yüksek hızlı paket veri taşıma kabiliyetine sahip Yeni Nesil E-Bant Radyo Link cihazlarının tasarımı ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında SRC400 adlı ürün tasarlanıp geliştirilmiş ve sanayileştirilmiştir. E-bant Radyo Link için ise ön tasarım ve ön prototip çalışmaları yapılmıştır.