Bilişim Teknolojileri Enstitüsü

-A +A

1972’deki adıyla Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü (günümüz Marmara Araştırma Merkezi) içindeki ilk bölümlerden biri olan Elektronik Araştırma Bölümü, Türkiye’de sayısal elektroniğin ciddi biçimde ele alındığı ve sayısal cihazların geliştirildiği ilk yerlerden biri olmakla birlikte enstitümüzün oluşumuna giden yolda da temel teşkil etmiştir.

1991 yılında, Enformasyon Teknolojileri Başkan Yardımcılığı altında kurulan yazılım mühendisliği, yapay zeka, bilgisayar destekli tasarım ve robotik bölümleri 1995 yılında yeniden yapılandırılmış, Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) adı altında Marmara Araştırma Merkezi’ne bağlı bir enstitü haline getirilmiştir.

2010 yılında TÜBİTAK BİLGEM çatısı altına giren enstitü, halen BİLGEM bünyesinde bilgi ve iletişim alanında uygulamalı araştırmalar yapmakta ve projeler üretmektedir. Kuruluşundan bugüne dek BTE; kamu, özel sektör, üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile eşgüdüm içinde çok sayıda projeye imza atmış ve kendi çalışma alanlarında önemli birikimler elde etmiştir.

BTE her zaman öğrenen, öğreten, birikimlerini cesaretle paylaşan, değere değer katan ve hizmet anlayışını görev kabul eden bir vizyona sahip olmuştur. BTE, bilginin bilgi ile işlendiği günümüz dünyasında, gerçekleştirdiği projeler sayesinde sahip olduğu derin birikimin yanında genç ve yetenekli araştırmacı kadrosu ile alanında önde gelen kuruluşlar içinde yer almaktadır. Bu bağlamda, teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmek, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanmak, küresel rekabette ülkemizin hakettiği başarıyı sağlamakBTE’nin varoluş sebebidir.

Bilgiyi işleyip, karar vericilerin hizmetine sunarak gerçekleştirdiği projelerle BTE, toplumsal refahın artırılması ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesini gaye edinmektedir. Bu çerçevede vatandaşların, özel sektörün ve toplumun tüm kesimlerinin ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar en etkin şekilde topluma kazandırılmaya çalışılmakta, kritik teknolojilerde yabancı ülkelere olan bağımlılığı koparan milli ve özgün projelerin gerçekleştirilmesiyle ülkemizin genel anlamda huzur ve emniyeti daha sağlam ve sürdürebilir temellere oturtulmuş olmaktadır.

BTE bugüne kadar elde ettiği bilgi ve deneyiminin rehberliğinden hareket ederek yeni temel teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, bilgi sektörünün, bilgi üretiminin ve bilgi sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığını ve eğitimin sürekliliğinin ön plana çıkacağını kestirmektedir. Diğer yandan iletişim teknolojileri, bilgi otoyolları, elektronik ticaret gibi yeni gelişmeler ile toplumumuzu ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan sanayi toplumunun ötesine taşımak gibi ciddi bir hedefle karşı karşıya kaldığımızı müşahede etmekteyiz.  Bu önemli hedefi omuzlamak adına BTE, işletmelerin teknoloji kapasitelerinin ve yenilikçilik için ihtiyaç duydukları desteklerin artırılması, üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi ve işletmelere küresel rekabet avantajı kazandıracak sanayi politikalarının geliştirilmesini desteklemek istemektedir. Bunun için yerli üretimin ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji ürünlerinin geliştirilmesine yönelik özel ve kamu araştırma kurumları ve üniversitelerde Ar-Ge projeleri öncelikle desteklenmesi sağlanmalıdır.

BTE, “Bilgiye Değer Katar” ilkesi doğrultusunda bu zor misyonu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da; diğer enstitüler, üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile birlikte çalışarak gerçekleştirmeye devam edecektir.

Bilişim Teknolojileri Enstitüsü, BİLGEM’in stratejik hedeflerine uygun olarak, müşteri odaklı ve proje tabanlı çalışma esaslarına dayalı bir işleyiş tarzı benimsemiştir. BTE, geliştirme süreçlerini CMMI ile uyumlu hale getirerek SCAMPI Class A değerlendirmesini başarı ile geçmiş, sistem, yazılım ve donanım geliştirme faaliyetlerinde CMMI Seviye 3 olgunluk düzeyine ulaşmıştır. Benzer biçimde NATO AQAP 160 belgesini almaya hak kazanmış az sayıdaki kuruluşlardan biridir.

BTE, organizasyonel açıdan oluşturduğu yeni yapılanması altındaki birimlerin görev ve sorumlulukları dahilinde bünyesinde gerçekleştirdiği projelere her türlü teknik, idari ve lojistik altyapıyı sağlamaktadır.

İlgili birimlerden Stratejik Planlama ve Destek Ofisi (SPDO), BTE’nin uzun soluklu çalışmalarının belirlenmesi ve planlanması noktasında destek vererek, projelere sistem mühendisliği konularında yönetim ve teknik açıdan yardımcı olarak ve lojistik bağlamda projelere ortak kaynak desteği sağlayarak BİLGEM Başkan Yardımcılıkları altında yer alan birimlerle paralel ve eşgüdümlü bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir.

Projelere ait ihtiyaçların belirlenmesi, problem/risklerin erken tespiti ve anlık proje izleme/raporlama konularında ise Proje İzleme ve Değerlendirme Ofisi (PİDO) altında çalışmalar yürütülmektedir.

BTE, günümüze kadar elde ettiği birikimi ile hedeflerine yönelik olarak çalışmalarını;

  • Anayurt Güvenliği
  • Karar Destek  ve Akıllı Ulaşım Sistemleri
  • Savunma Teknolojileri
  • Sensör ve Radar Sistemleri

olmak üzere dört müdür yardımcılığı altında organize ederek sürdürmektedir.

Bu birimler altında Konuşma ve Doğal Dil İşleme, Görüntü İşleme, Metin Madenciliği, Aviyonik ve Gerçek Zamanlı Sistemler, Radar Sistemleri, Sensör Sistemleri, RF Sistemleri gibi konularında uzmanlaşmış olan Enstitü, 21 yıla yaklaşan süre zarfında Kamu, Özel Sektör, Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri ile eşgüdüm içinde çok sayıda projeye imza atmış ve kendi çalışma alanlarında önemli birikimler elde etmiştir.

BTE  ‘‘BİLGİYE DEĞER KATAR ’’

sloganımız ile bilgeliğe ve yeni projelere doğru …