Devam Eden Projeler ve Programlar

-A +A
 • HTR-EİRS Algoritma Geliştirme (ASR-EİRS)

HTR-EİRS Algoritma Geliştirme (ASR-EİRS)
Hava Trafik Radarı (HTR) ve Erken İhbar Radar Sistemlerinde (EİRS) türbin çiftlikleri ve kuş sürülerinin etkilerini bastıracak ve altı seviyeli yağış tespiti yapacak algoritmalar geliştirilmektedir.

 • Yabancı Cisim Tespit Sistemi (FODRAD)

FODRAD, havalimanlarında uçuş pisti üzerindeki yabancı madde kalıntılarını (Foreign Object Debris – FOD) tespit ederek operatöre uyarı veren, kalıntının pist üzerindeki konumunun ve kamera görüntüsünün gerçek zamanlı gösterimini yapan bir mm-dalga radar sistemidir. FODRAD, ülkemizdeki ilk FOD tespit radarı olup DHMİ ve TÜBİTAK arasındaki ARGE işbirliği çerçevesinde geliştirilmiştir. Sistem bünyesinde 4 adet mm-Dalga Radar ile 4 adet gece/gündüz görüşlü optik sensör bulunmaktadır. 7/24 sürekli otomatik gözetleme yapan ve tek bir merkezden kumanda ve izleme olanağı sağlayan, istatistiksel bilgileri kayderek rapor üreten FODRAD sistemi ile YAMAHA (Yabancı Madde Hasarı) kaynaklı kazaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Sistemin Antalya Havalimanı’na kurulumu gerçekleştirilmektedir.

 • İkincil Gözetleme Radarı Sinyal İşleme Sistemi (SSR-SİS)

SSİS projesinde SSR sistemlerine ait sinyal işleme alt-sistemi gerçeklenerek tasarlanan ADS-B alıcı sistemiyle entegrasyonu tamamlanmıştır. Böylece uçaklara ait uçuş verilerinin kullanıcıya gerçek zamanda gösterimi yapılabilmektedir. Üç ay süreli kayıt ve istatistiksel gösterim yapılabilmektedir. Sözleşmesi 2014 Aralık ayında imzalanmış olan projenin geçici kabulü tamamlanmıştır.

 • Virkatör Geliştirme Projesi (VİRGEP)

Son yıllarda teknolojinin gelişimiyle birlikte birçok modern ülke ordusu özellikle hava savunma ve askeri haberleşme gibi hayati önem taşıyan sistemlerinde yoğun bir biçimde elektronik devre ve donanım ile donatılmıştır. Bu tür elektronik ihtiva eden haberleşme ve veri işleme gibi sistemlerin yüksek güç yönlendirilmiş elektromanyetik enerji çökertilmesi mümkün olabilmektedir. Bu durumda böyle bir teknolojiye sahip olunması, olası savaş durumlarında tümüyle elektronik olarak modernize edilmiş bir orduya karşı etkin güç ve stratejik üstünlük kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan, hem savunma hem de taarruz bakımından bu etkiyi oluşturabilecek sistemlerinin geliştirilmesi için yeni teknolojilerin geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu bağlamda VİRGEP projesi ile yönlendirilmiş enerji sistemlerinin temel bileşenlerini oluşturan;
• Darbe şekillendirici ara birimi,
• Virkatör yüksek güç mikrodalga üreteci,
• Yüksek Güç Mikrodalga Anteni, yapılarına yönelik ARGE faaliyetleri yürütülmektedir. Bir bütünü oluşturur halde laboratuvar ortamında detay tasarımlar yapılarak, üç boyutlu modellemelerle bilgisayar benzetimleri ve analizleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca laboratuvar prototiplerinin geliştirilmesi ve üretilmesi içinde faaliyetler yürütülmektedir.

 • Petrol Rezervuarlarında Mikrodalga Isıtma (PERMİ)

Petrol Rezervuarlarında Mikrodalga Isıtma Yöntemi ile Kurtarımın Artırılması Fizibilite projesi TÜBİTAK ve TP Araştırma Merkezi tarafından yürütülmektedir. Ülkemizde petrol bulunmasına rağmen oldukça büyük rezervuarlar petrolün düşük akışkanlığı nedeni ile verimli şekilde üretime geçirilememektedir. Bu alanlardan faydalanmak amacı ile çeşitli kurtarım artırılması yöntemleri arasında bir yöntem de petrolün ısıtılıp akışkanlığının artırılmasıdır. 
Isıtılan petrol daha akışkan olduğu için üretimi kolaylaşacak ve etkin kullanamadığımız petrol rezervuarlarının üretimi sağlanarak ülkemizin petrol ihtiyacının çoğunluğu kendi üretimlerimizi ile sağlanabilecektir. 
Isıtma yöntemlerinin bir çoğu ani ısıtma ve yüksek sıcaklık nedeni ile petrolde yapısal bozulmaya neden olduğu için petrolün yapısını koruyacak verimli bir ısıtma yöntemi olarak mikrodalga ısıtma yöntemleri test edilmekte ve Türkiye Petrolleri’ nin ihtiyacına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

 • Yüzey Dalgalı Yüksek Frekans Radarı Nüve Sistem Ön Hazırlık (YDYFR-ÖH)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın isteği doğrultusunda geliştirilmesi hedeflenen ve deniz platformlarını ufuk ötesi menziller ile kısmi olarak ada arkasından gözetleme, tespit, teşhis ve izleme yeteneğine sahip olacak yüksek frekans radarı için gerekli olan sahaya yönelik altyapı oluşturulması, veri toplamaya yönelik deneyim artırılması ve elde edilen veriler üzerinde analizler yapılması amaçlanmaktadır.

 • Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi - Ay Sınıfı (MÜREN-AY)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilişim ve Bilgi Güvenliği ileri Teknolojiler Araştırma Merkezi arasında 2015 yılında imzalanan işbirliği protokolü doğrultusunda MÜREN SYS Programı oluşturulmuş ve programın ilk projesi olarak MÜREN SYS AY Sınıfı Uygulaması Proje sözleşmesi 02 Haziran 2016 tarihinde imzalanmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın sahip olduğu iki adet AY Sınıfı denizaltı için (TCG DOĞANAY (S-351) ve TCG DOLUNAY (S-352)) sistem mühendisliği süreçlerine uygun olarak, modern ağır torpido (DM2A4) atış yeteneğini milli imkanlarla kazandıran bir sistem geliştirilecektir. Proje kapsamında geliştirilecek sistem ile AY Sınıfı denizaltılara aşağıdaki imkan ve kabiliyetler kazandırılacaktır:
• Envanterde mevcut DM2A4 torpidosunun atılma kabiliyeti
• MİLPAS, ED ile Hücum ve Seyir Periskopları verileri ile İz Yönetimi de dahil olmak üzere özgün Hedef Hareket Analizi (TMA)
• DM2A4 torpidosu için özgün Silah Kontrol Birimi Geliştirilecek olan başta Silah Kontrol ve TMA Birimlerinin PREVEZE ve GÜR sınıfı Yarı Ömür Modernizasyonlarında ve Milli Denizaltı’da da adapte edilerek kullanılması hedeflenecektir. Ayrıca gerekli güncellemeler yapılarak sistemin Genieware arakatmanı üzerine çalışması sağlanacaktır. Proje kapsamında, Dz.K.K.lığı bağlısı Araştırma Merkezi Komutanlığı ile birlikte geliştirilecek sistem ile AY Sınıfı denizaltılara Proje, geliştirilen sistemin envanterimizde bulunan 2 adet AY Sınıfı denizaltıda bütünleştirilmesini müteakip Şubat 2019'da tamamlanacaktır.

 • Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi - Preveze (MÜREN-PREVEZE)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilişim ve Bilgi Güvenliği ileri Teknolojiler Araştırma Merkezi arasında 2015 yılında imzalanan işbirliği protokolü doğrultusunda MÜREN SYS Programı oluşturulmuş ve programın ikinci projesi olarak MÜREN SYS PREVEZE Sınıfı Uygulaması Proje sözleşmesi 01 Ağustos 2017 tarihinde imzalanmıştır. Proje kapsamında, PREVEZE sınıfı denizaltılarımızda yer alan Savaş Yönetim Sisteminin gemi içi birimleri Dz.K.K.Iığı bağlısı Araştırma Merkezi Komutanlığı ile birlikte modernize edilip, 20 farklı sensör ve seyir sistemi ile entegrasyon sağlanacak; sonar sinyal işleme, hedef hareketleri analizi, gemi navigasyonu, farklı torpidoların yörünge planlaması başta olmak üzere tüm çözümlemeler yerli ve milli algoritmalarla gerçeklenecektir. Projenin çıktıları, ileride projelendirilmesi hedeflenen Milli Denizaltı geliştirme faaliyetlerine doğrudan girdi oluşturacaktır. Geliştirilecek olan birimlerinin GÜR sınıfı Yarı Ömür Modernizasyonunda ve Milli Denizaltı’da da adapte edilerek kullanılabilecek şekilde tasarlanması hedeflenecektir. Envanterdeki 4 adet PREVEZE Sınıfı gemi için MÜREN-PREVEZE sisteminin 72 ay sonunda tamamlanması planlanmıştır.

 • Müze Ulusal Envanter Sistemi (MUES)

Müze Ulusal Envanter Sistemi Projesiyle müzelerdeki eserlerin sürdürülebilir bir yönetim modeli ile korunması ve müzelerin verimli bir biçimde işletilmesi amacıyla müzelerde bulunan kültür varlıklarının web tabanlı bir yazılım ile kayıt altına alınması ve envanter üzerinde gerekli raporlama ve sorgulamaların yapılması sağlanmıştır
Geliştirilmekte olan laboratuvar Modülü ile de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüklerince verilmekte olan, eserlerin restore edilmesi koruma altına alınması bakım ve onarımı gibi yürütülen iş ve işlemlere ait bilgilerin web tabanlı bir yazılım ile kayıt altına alınması, bilgilerin ortak bir platformda tutulması ve işlemlere yönelik gerekli raporlama ve sorgulamaların yapılması amaçlanmaktadır. 

 • Yol Kenarı Denetim İstasyonu İşletme Yazılımı (YKDİS)

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde bulunan Yol Kenarı Denetim İstasyonlarının ve yazılımlarının iyileştirilmesi için gerekli danışmanlık hizmeti verilmiştir. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan analizler, yazılımlara yönelik testler yapılmış, çözüm önerileri belirlenmiş ve bunların raporlar şeklinde üretilmesi sağlanmıştır.

 • Sesten Çeviri Motoru (SEÇİM)

Sesten Çeviri Motoru (SEÇİM) projesinde Arapça dilindeki (Irak ve Suriye Arapçaları) TV haber programlarının ve telefon görüşmelerinin otomatik yazılandırılması, bunlar ile diğer haber metinlerinin ve forum, blog vb. internet metinlerinin Türkçeye otomatik tercüme edilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda;
• Arapça televizyon haber programları için geniş dağarcıklı Arapça konuşma tanıma ve Türkçeye çeviri sistemi
• Arapça telefon görüşmeleri için geniş dağarcıklı Arapça konuşma tanıma ve Türkçeye çeviri sistemi
• Arapça haber metinleri için Türkçeye çeviri sistemi
• Arapça forum, blog vb. internet metinleri için Türkçeye çeviri sistemi geliştirilecektir.

 • Derin Öğrenme Tabanlı Görüntü İşleme ve Bilg. Görü Uyg. (Derin Görü)

Yüksek katma değerli ürünlerin geliştirildiği “Makine Öğrenme”, “Görüntü İşleme” ve “Bilgisayarlı Görü” alanlarında BİLGEM’in “State of the Art”ı yakalaması ve bu alana katkı sağlanması için “Derin Öğrenme” tabanlı yöntemler üzerinde güdümlü uygulamalı Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda özellikle Video Analiz, Uzaktan Algılama ve Nesne Tanıma gibi problemlerin çözümü için derin öğrenmeye dayalı uygulamaların geliştirilmesi projenin ana hedefidir.

 • Taktik Elektronik Harp Podu - RF Donanım Geliştirme (EDPOD-RF)

Yapım Aşamasında

 • Elektronik Harp Podu RF Donanım Geliştirme (EHPOD-RF)

Yapım Aşamasında

 • Havaalanı Trafik Kontrol Yazılımı (HTKY)

Havaalanı Trafik Kontrol Yazılımı Geliştirilmesi Projesi (HTKY); terminal ve/veya yaklaşma sahasında gerçekleşen hava trafik hizmetlerinin sağlanabilmesi için gerekli hava trafik yönetim sisteminin geliştirilmesi ve bu kapsamda PSR, SSR ve PSR/SSR radar kolaylıklarını sağlayan Kontrolör Çalışma Pozisyonu (CWP), Elektronik Uçuş Strip (EFS), Uçuş Verisi İşleme (FDP), Gözetim Veri İşleme (SDP) ve Emniyet Ağları (SafetyNet) bileşenleri geliştirilecektir.

 • Hava Trafik Kontrol Sistemleri Çözümleri (ÖZGÜN-CWP)

TÜBİTAK BİLGEM ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) arasındaki işbirliği çerçevesinde başlatılan Özgün CWP Geliştirilmesi ve Uygulanması Ar-Ge Projesi kapsamında, radar veri kayıt ve analizi, hava trafik resmi gösterimi ve hava trafik yönetimine ilişkin gerekli olan altyapı ve sistemlerinin millileştirilmesi, hâlihazırda kullanılmakta olan hava trafik kontrol sistemleri ile çeşitli seviyelerde entegre olabilen Kontrolör Çalışma Pozisyonu, Elektronik Uçuş Strip Yönetim Sistemi, Çok Amaçlı Radar Ekranı Bileşeni, Kontrol ve İzleme Sistemi geliştirilmesi ve 9 farklı meydana kurulumu hedeflenmektedir.

 • ATM Muhabere Altyapısı Modernizasyonu (TAMAM)

TÜBİTAK BİLGEM ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) arasındaki işbirliği çerçevesinde başlatılan Türkiye ATM Muhabere Altyapısının Modernizasyonu (TAMAM) AR-GE Projesi kapsamında, ÖzgünCWP AR-GE Projesi’nde geliştirilen Kontrolör Çalışma Pozisyonu ve Elektronik Uçuş Strip Yönetim Sistemi ürünlerine OLDI kabiliyeti kazandırılması, hava/yer sesli muhabere kabiliyetinin izlenmesi/ölçülmesi için Ses Kayıt ve Analiz Sistemi ile AFTN mesaj yönetimi yapacak AFTN Sunucusu ve temel düzey FDP geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 • UDHB-HGM AUS Milli Strateji Belgesi ve Revizyonu (AUS-SEP)

Ülkemizin; Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) vizyonunu, misyonunu ve stratejik amaçlarını ortaya koyan "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi"nin güncellemesi ve 2018-2020 Eylem Planının Hazırlanması projesidir. Proje sonucunda, 5 adet stratejik amaç altında, 28 adet eylem belirlenmiş ve bu eylemlerin 54 uygulama adımıyla hayata geçmesi planlanmıştır. Planlanan bu eylemlerin performanslarının takibi ise Strateji ve Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Sistemi(SEPSİS) ile 6 aylık periyotlarla yapılacaktır. Hedef Kitlesi: UDHB-HGM, AUS Ekosistemi Bitiş Tarihi:10.2018