Hoş Geldiniz

-A +A

Hoş Geldiniz:
Uydu Yer Gözlem uygulamaları, optik, termal ve radar gibi değişik uzaktan algılama sensorlarının yapmış olduğu ölçümlerin işlenerek, atmosfer, denizler, sahiller, nehirler, toprak, tarım ürünleri, ormanlar, doğal yaşam, doğal kaynaklar, insan yapımı altyapılar ve bunların zaman içindeki değişim durumu hakkındaki doğru güvenilir bilgiler çıkarılmasını amaçlar.  Günümüzde çeşitli sensorlarla donatılmış yüzlerce yer gözlem uydusu Dünya yörüngesinde bulunmaktadır.  Uydu geliştirici ülkeler önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde daha gelişmiş birçok uyduyu Dünya yörüngesine yerleştirmeyi planlamaktadır.  Bu verilerin çoğu sivil uygulamalar doğrultusunda ortaklıklar kullanılarak satın alınabilmektedir ve kendi ihtiyaçlarımıza özgü uygulamalar geliştirmek için fırsatlar sunmaktadır.  Bizler bu yaz okuluyla TÜBİTAK-BİLGEM olarak uydu yer gözlem uygulamalarının ülkemizde kullanımının artmasını sağlayacak yetişmiş genç araştırmacı sayısının artmasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Bu ve benzeri etkinlikler, ülkemizdeki hayata geçmiş uydu yer gözlem uygulamaların kapsamının ve sayısının artmasına ve kendi geliştireceğimiz uydu teknolojilerinin daha sağlıklı konumlandırmamıza yardımcı olacaktır.

Ortak öğrenme imkanlarının geliştirileceği fırsatlar sunacak olan bu yaz okulunun hedeflerini:

(1) uzaktan algılama teknik prensiplerin öğretilmesi ve gösterilmesiyle Uydu Yer Gözlem verilerin değişik alanlarda uygulanmasının tanıtılması,

(2) uydu Yer gözlem verilerin işlenmesindeki yeni metot ve tekniklerin tanıtılması,

(3) ülkemizin ve diğer ülkelerin uydu veri kullanımının artırılması ve

(4) çeşitlilik arz eden uydu Yer gözlem verilerinin kullanımında disiplinler arası etkileşimin artırılması

olarak sıralayabiliriz.

Uydu verilerinin kullanımının farkındalığını artıracak hem de farklı paydaşların etkileşimini artırarak verilerin daha etkili kullanımının önünü açacağına inandığımız bu yaz okulu etkinliğine sizin, öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve araştırmacılarımızın katılımını diler, saygılarımızı sunarız.
 

Dr. Mehmet Kurum, TÜBİTAK-BİLGEM

UYGU 2014 Düzenleme Kurulu Başkanı