PLANSİS Projesi Eğitimi Verildi

-A +A

Afet ve Acil Durum Yönetim Planları Takip Sistemi Projesi PLANSİS ile Afete Hazır Türkiye çalışmaları kapsamında; T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlarının

  • Okul sorumluları tarafından hazırlanabilmesini ve güncellenebilmesini,
  • MEB tarafından denetlenebilmesini,
  • AFADEM tarafından analiz edilmesini

sağlayacak, uzaktan eğitim desteği bulunan ve bina içi risk analizinin yapılmasına imkan verecek bir afet planı takip sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir. BM’nin “Okul Güvenliğinde Lider Ülke” ilan ettiği Türkiye’de, PLANSİS projesi ile okul afet ve acil durum planlarının sürekli güncel tutulması amaçlanmaktadır.

http://plansis.afad.gov.tr” adresinden erişime açılan pilot çalışma, 22/04/2015 tarihinde İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yürütücülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi ortaklığında hayata geçirildi. Japonya’daki “3. BM Afet Risk Azaltma Dünya Konferansı’nda dünya kamuoyu ile paylaşılan sistem, “39 İlçede 39 Eğitim Kurumunun Afet ve Acil Durum Planlarının Hazırlanması” projesi dâhilindeki okullarda kullanıma alındı. 

Sistemin kullanıma alınması çerçevesinde ilgili okul müdür ve müdür yardımcılarına PLANSİS projesi eğitimi verildi. Eğitime, TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü proje ekibi, İstanbul AFAD’tan Planlama Şube Müdürü, İstanbul MEB’den 39 İlçe 39 Okul Proje Koordinatörü ile İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı ve 39 ilçeden 39 okulun temsilcileri katıldı.

İstanbul İl Afet Müdürünün açılış konuşmasının ardından, 39 Okulda PLANSİS projesinin kullanıma alınması çalışmaları hakkında bilgi verildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 39 okula ait afete hazırlık planları hakkında açıklamalarda bulunuldu. Konuşmalardan sonra TÜBİTAK BİLGEM tarafından sistem kullanıcılarına eğitim verildi. 

PLANSİS projesi sırasıyla İstanbul’daki diğer okullarda ve en yakın zamanda tüm Türkiye’de yaygınlaştırılarak devreye alınacak.

 

27.05.2015