Bulut Bilişim ve Büyük Veri Çalıştayı 2014 Gerçekleştirildi

-A +A

1-2 Aralık 2014 tarihlerinde TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) tarafından, bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör kuruluşları ve BİLGEM'e bağlı enstitülerden davetlilerin katılımıyla Bulut Bilişim ve Büyük Veri Çalıştayı 2014 düzenlendi.

Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programı desteğiyle yürütülen  "Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı" (B3LAB) Projesi kapsamında gerçekleştirilen iki günlük çalıştay, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin ve BTE Enstitü Müdürü Dr. Mehmet Sezgin'in açış konuşmalarıyla başladı. Çalıştayın ilk günü 36 farklı kurumu temsil eden 91 katılımcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı E-Devlet Hizmetleri Daire Başkanlığı, CERN (Avrupa Nükleer Araştırmalar Organizasyonu) ve Darmstadt Teknik Üniversitesi'nde görevli, konularında uzman üç konuşmacı sunum gerçekleştirdi.

Çalıştayın ikinci günü katılımcılar, Bulut Bilişim ve Büyük Veri alanındaki belirli konularda güncel ihtiyaç ve gereksinimlerin çıkartılması, mevcut sorunlar için çözüm haritalarının değerlendirilmesi ve bilimsel çalışmalar için ihtiyaçların analiz edilmesi amacıyla  TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)’nün yürütücülüğünde ortak akıl yöntemi çalışmasına katkı sağladı. Yürütülen çalışmalar, değerlendirilen konu başlıklarındaki ihtiyaçların belirlenmesini takiben bu ihtiyaçlar için geliştirilen öneriler tüm katılımcılarla paylaşıldı.

Bulut Bilişim ve Büyük Veri konularında farkındalığı arttırmayı ve ülke çapında kurumlar arası potansiyel ortak çalışmayı destekleyen hedefleyen çalıştay, tüm katılımcılardan gelen olumlu görüşler ile sonlandı. 

Fotoğraflar

09.01.2015