Bulut Bilişim ve Büyük Veri Çalıştayı 2014

-A +A

TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü, 1-2 Aralık 2014 tarihinde İstanbul’da  Bulut Bilişim ve Büyük Veri Çalıştayı 2014’ü düzenleyecektir.

Günümüzde farklı kaynaklar tarafından üretilen veri miktarı çok  büyük boyutlara ulaşmış ve bu veriyi işlemek için gerekli sistemlerin ve yazılımların kaynak ihtiyacına göre yönetilmesi, işletilmesi ve güç tüketim maliyetlerinin azaltılması zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, TÜBİTAK BİLGEM   Bilişim Teknolojileri Enstitüsü, dinamik olarak ölçeklenebilen ve kaynakların etkin kullanıldığı esnek bulut sistemlerine yönelik ARGE faaliyetleri yapılması konusundaki çalışmalarına T.C. Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programı desteğiyle "Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı" (B3LAB) projesi  ile başlamıştır. Ulusal boyutta pek çok paydaşı ilgilendirecek B3LAB Projesiyle, Bulut Bilişim alanında ileri düzeyde araştırmaların yapılması, ihtiyaç duyulan ürünlerin yerli kaynaklarla geliştirilmesine öncülük edilmesi, bu alanda çalışacak paydaşlar için araştırma yapma ve danışmanlık alma olanaklarının  sağlanması ve milli Bulut Bilişim eko-sisteminin oluşmasına katkı sağlanması vb. konular hedeflenmektedir.

Çalıştay, konularında uzman konuşmacılar ile  kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, dernek ve birliklerde görevli, ilgili teknolojilerde uzman ve ulusal Bulut Bilişim çalışmalarının şekillenmesinde rol almak isteyen paydaşların katılımına  açıktır. Çalıştayda, ortak akıl yöntemi ile bir çalışma yürütülerek belirli konularda güncel ihtiyaç ve gereksinimlerin masaya yatırılması, mevcut sorunlar için çözüm haritalarının değerlendirilmesi ve bilimsel çalışmalar için ihtiyaçların analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Çalıştayın hedefi, katılımcılar arasında canlı bir iletişim ağı oluşturarak proje vizyonu doğrultusunda gereksinimleri belirlemek ve ortak çalışma imkânlarını görebilmektir.

http://calistay2014.b3lab.org/

20.11.2014