Bulut Bilişim

-A +A

Günümüzde yoğun kullanılan Kurumsal İçerik Yönetim Sistemleri, Belge/Evrak yönetim yazılımları gibi büyük miktarda içerik sunumu yapan sistemlere entegre olarak çalışabilen Bulut İçerik Deposu yüksek hızlı veri depolama ve erişimi imkanı sunabilmektedir.

Ölçeklenebilir Depolama Sistemi

Bulut İçerik Deposu, OpenStack Swift altyapısına sahip Amazon AWS S3 ile uyumlu bir bulut depolama çözümüdür. Entegre olduğu sistemlere yüksek hızda yazma, okuma vesilme yeteneğini kazandırır. Yatayda binlerce düğüme kadar ölçeklenebilen sisteminin veri kapasiteside aynı doğrultuda artmaktadır.

Sisteme eklenen her verinin en az 3 kopyası düğümlere dağıtılır. Kopyalardan birinin bulunduğu diskin ya da sunucunun zarar görmesi sistemin akışına zarar vermez.

Güvenli Veri Saklama

KeyStone sunucu ile yetkilendirilmiş erişim, kriptolanmış dosya sistemi kullanabilme yetenekleri ile güvenli veri depolama çözümü olarak kullanılabilmektedir.

Veri Göçü (Migrasyon)

Bulut İçerik Deposu, istenilen depolama ortamında saklanan verilerin başka bir depolama ortamına kolay şekilde aktarımına izin verir. Kullanıcılar, kendi yapılandırma şemalarını oluşturarak sık erişilen verileri SSD gibi daha hızlı ortamlarda depolayabilirken çok nadir erişilen verileri daha yavaş disklerde çalışmasını sağlayabilir.

Çoğullama (Replikasyon)

Bulut İçerik Deposu, belirli zaman aralıklarında, tüm verilerin bir kopyasını başka bir veri merkezinde tutabilmektedir. Aktif-Aktif veya Aktif-Pasif çalışan veri merkezlerinde, herhangi birinde oluşan arızayı kurtarmak için arızanın meydana geldiği veri merkezi park durumuna alınır, geri plandaki merkez canlı duruma geçirilir.

Yetenekleri

  • Dağıtık Düğümler üzerinde Bulut Depolama Sistemi
  • Amazon AWS S3 uyumlu Restful API
  • OpenStack Swift altyapısı
  • Rol tabanlı güvenli erişim katmanı
  • Hızlı içerik depolama ve erişim
  • Güvenli felaket yönetimi ve veri göçü
  • Sunucu ve disk grupları ile yedekli çalışma
  • Arşiv verileri için disk yönetimi