Sensör ve Radar Sistemleri

-A +A

Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Sensör ve Radar Sistemleri Müdür Yardımcılığı altında devam eden projeler kapsamında askeri ve sivil sektörün gereksinim duyduğu radar,  sensör, kablosuz haberleşme, RF (Radio Frequency), anten ve yüksek güç mikrodalga sistemleri geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Radar Sistemleri

Radar Sistemleri bölümünde sivil ve askeri sektörün ihtiyaç duyduğu radar sistemlerinin analiz, tasarım, geliştirme, test ve doğrulama faaliyetleri yürütülerek güncel teknolojiyi barındıran özgün sistemler geliştirilmektedir.  Bu kapsamda geliştirilen radar sistemleri arasında Sahil Gözetleme Radarı, Gemi Radarı, Kuş Tespit Radarı, Hava Trafik Gözetleme radarı sayılabilir. Bölümde her türlü radarlar için uygulamaya yönelik hedef tespit ve takip algoritmaları geliştirilerek millî algoritma kütüphanesi oluşturulmaktadır.

Sensör ve Anten Sistemleri

Bölümde geliştirilen tahribatsız muayene sistemleri ile malzeme içinin farklı algılayıcılar ile görüntülenmesi üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Uygulanan tahribatsız test yöntemleri ile orjinal yapıdaki değişiklikler ve bozukluklar algılanabilmektedir.

Yine aynı bölümde her türlü antenin tasarımı, simülasyonu, prototip üretimi, asamblajı, üretim testleri ve karakterizasyon testleri yapılabilmekte, raporlanabilmektedir. Tasarım ve gerçekleme yapılan antenler arasında: radar antenleri, dizi antenler, hüzme şekillendirme, reflektör antenler, çok geniş bantlı antenler, mikroşerit antenler ve pasif mikrodalga elemanları olarak sıralanabilir. 

Elektromanyetik yayılım ve etkileşim, anten koruyucu yapıların (radom) tasarımı ve radar kesit alanına (RKA) yönelik ölçümlerin yapılması da yine bu bölümün çalışma alanları arasındadır.

Kalkınma Bakanlığı altyapı destek projesiyle başlatılan Anten Test ve Araştırma Merkezi (ATAM) kurulum çalışmalarının 2019 yılı başı itibarıyla tamamlanması ile ülkemiz 0.75 GHz – 40 GHz frekans bandında 6 metre boyuta ve 4 ton ağırlığa kadar her türlü antenin parametrelerinin ölçülüp analiz edilebileceği bir altyapıya kavuşmuş olacaktır. Yine bu altyapı ile 3 metre çapa kadar olan cisimlerin kapalı alanda radar kesit alanlarının çıkarılması mümkün hale gelecektir. ATAM binası içinde Düzlemsel Yakın Alan Ölçüm Sistemi, Küresel Yakın Alan Ölçüm Sistemi, Toplu Menzil Ölçüm Sistemi olmak üzere üç ana ölçüm laboratuvarı olacaktır. Küresel Yakın Alan Ölçüm Sistemi 2010 yılından itibaren BİLGEM binasında hizmet vermektedir.

RF ve Mikrodalga Sistemleri

Bölümde yürütülen çalışmalar kapsamında radar ve elektronik harp projelerine yönelik her türlü pasif ve aktif RF/mikrodalga donanımları geliştirilmektedir. 

Darbe sıkıştırma ve FMCW tekniklerine dayalı düşük ve yüksek güçlü radar RF donanımları da yine bu bölümde geliştirilmekte olup, faz dizili radarlara yönelik RF Verici/Alıcı modülleri üzerinde çalışmalar yine bu bölümde sürdürülmektedir.

16 yıldır devam eden yerli radyo link ürünü geliştirme çalışmaları kapsamında elde edilen ürünler lisans anlaşmaları ile endüstriye devredilmiş olup 5G kapsamında yeni nesil radyo link sistemlerine yönelik ARGE çalışmaları devam etmektedir.

Bölümde savunma, elektronik harp, uzay, havacılık, enerji, tıbbi uygulamalar, haberleşme ve uydu sistemlerinde ihtiyaç duyulan vakum mikrodalga tüp (VMT) üreteçlerini mili olarak geliştirmeye yönelik faaliyetler de devam etmektedir. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) altyapı proje desteğiyle 2010 yılında başlatılan KAMTAM (Katot ve Mikrodalga Vakum Tüp Tasarım Merkezi) projesi kapsamında toplam kapalı alanı 5000 m2 olan bir alt yapı kurulmuştur. Merkezde 500 m2 temiz oda, 2500 m2 laboratuvar alanı bulunmaktadır. Bu altyapı kullanılarak geliştirilecek TWT, TWTA, magnetron gibi ürünler ile ülkemizin kritik alanlarda dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli katkı payının artırılması hedeflenmektedir.