Savunma Teknolojileri

-A +A

Savunma Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Savunma Teknolojileri Müdür Yardımcılığı altında devam eden projeler kapsamında sektörün gereksinim duyduğu; Deniz Savunma Sistemleri, Kara Savunma Sistemleri, Aviyonik ve Hava Savunma Sistemleri, Gerçek Zamanlı İşletim Sistemleri geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. 

Patlayıcı Karşı Tespit Sistemleri
Kara mayınları/EYP'lere karşı tespit teknolojileri ve deniz mayınlarına karşı koruma teknolojileri konularında araştırma geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda metalik ve metalik olmayan Kara Mayınları/EYP'lerin tespitinde elde taşınabilir, araca ve robota takılabilir sistemlerin geliştirilmesinin yanı sıra milli gemilerimizin manyetik içerikli deniz mayınlarına karşı korunmasını sağlayan manyetik iz bastırma sistemlerinin analizi ve tasarımı da bölüm faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Sanayileştirme faaliyetleri kapsamında, ETMTS-2 sistemi ürünleşme sürecini tamamlamış olup, TÜBİTAK BİLGEM TTO aracılığıyla sanayileştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Deniz Seyir Destek Sistemleri
Deniz Kuvvetleri’mizin su üstü muharebe ve destek sınıfları ile su altı platformlarının beka kabiliyetini arttırmaya yönelik seyir destek amaçlı taktiksel sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi, fabrika kabul testleri ile birlikte tesliminden sonraki liman kabul ve deniz testlerinde destek hizmeti verilmektedir. İlgili askeri standartların tamamını sağlayan ürünlerin entegre lojistik destek kapsamında, eğitim, dokümantasyon, saha destek ve garanti faaliyetleri de yürütülmektedir.

Gerçek Zamanlı ve Aviyonik Sistemler
Emniyet Kritik  Gerçek Zamanlı Yazılım ve Havacılık Elektroniği  (Aviyonik) konusunda bilgi, teknoloji ve ürünler geliştirerek ülkemizin rekabet gücünü arttırılması hedefiyle 

  • Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi
  • Aviyonik Sistemler

konularında faaliyet gösterilmektedir.

2000 yılında çalışmalarına başlayan bölümümüz ARGE 2001 ve ARGE 2004 projeleri kapsamında yürüttüğü faaliyetler ile ATAK Helikopteri Aviyonik Merkezi Kontrol Bilgisayarı'nın temellerini oluşturmuştur.

2006 yılında Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi çalışmalarına başlanmış ve 2013 yılı başında tamamladığı Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi'ni HÜRKUŞ Uçağı Sayısal Uçuş Kontrol Bilgisayarı, SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi GörevSayarı gibi platformlara da uygulamıştır. Çok çekirdekli platformlar için geliştirme faaliyetleri süren Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi'nin yakın zamanda farklı platformlara da entegrasyonu tamamlanacaktır.

2010 yılında sivil havacılık alanında da faaliyetlere başlayan bölümümüz 2013 yılında tamamladığı Hava Aracı Takip Sistemi ile Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı EASA'dan da sertifikasyon alarak DHMİ'nin helikopterlerinde kullanılmaya başlanmıştır.

Sualtı Savunma ve Akustik Sistemleri
Komuta Kontrol Sistemleri, Sualtı Akustik Sistemleri, Yazılım, Modelleme ve Simülasyon olmak üzere 3 ana konu başlığında toplanmış çeşitli uzmanlık alanlarına sahiptir. Bölüm kurulduğu 2005 yılından beri Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulan, orta ve uzun vadede yüksek kazanımlı, milli ve kritik konularda sonuç odaklı ARGE proje faaliyetleri sürdürmektedir.