Karar Destek ve Akıllı Ulaşım Sistemleri

-A +A

Hava Ulaşım Sistemleri

Hava Ulaşım Sistemleri Bölümü

Hava Ulaşım Sistemleri Bölüm çalışmaları kapsamında,

    * Hava seyrüseferi ile ilgili araştırma, geliştirme ve değerlendirme çalışmalarını,
    * Mevcut Hava Trafik Yönetimi (ATM) hizmetlerinde kapasite ve verimliliği artırmak amacıyla yenilikçi projeler üretilmesini ve gerçekleştirilmesini,
    * Ulusal ve uluslararası yapılan/yapılacak araştırma ve geliştirmelerin, ICAO içeriğine uygun olarak, EUROCONTROL tarafından belirlenmiş strateji ve standartlar doğrultusunda,

üniversite ve endüstri ile birlikte yerine getirilmesi hedeflenmektedir.

Raylı Ulaşım Sistemleri

Raylı Ulaşım alanında uzun yıllardır eksikliği hissedilen, yerli kaynaklarla AR-GE faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve sektör ihtiyacına yönelik milli ürünler geliştirilmesi amacı ile kurulmuştur. 
Bölümün temel çalışma konuları: 

 • Demiryolu Sinyalizasyonu
  • Anklaşman Sistemleri
  • Trafik Kontrol Merkezi Yazılımları
  • ETCS Seviye 2 Uyumlu Sinyalizasyon Sistemleri
 • Simülasyon ve Eğitim Yazılımları
  • Trafik Eğitim Merkezi Simülasyonu
  • Lokomotif Eğitim Simülatörleri
 • Demiryolu Saha Ekipmanları

Demiryolu Sinyalizasyonu alanında ülkemizin ilk Yerli Sinyalizasyon Sistemi TCDD ile birlikte geliştirilmiş, pilot uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Yerli Sinyalizasyon Sistemi’nin ihtiyaç duyulan demiryolu hatlarına yaygınlaştırma çalışmaları yine bölümümüzce yürütülmektedir.

Karayolu Ulaşım Sistemleri

Karayollarındaki ulaşım problemlerinin çözümüne yönelik bilgi ve iletişim teknolojileri kullanan yaklaşımlar ve çözümler geliştirir. İnsan, araç ve altyapı arasındaki iletişimin akıllı hale getirilmesi ile daha güvenli bir trafik akışı ve doğa dostu bir ulaşım ortamı oluşturulmasını hedefler. Bölüm çalışma alanları:

 • Araç-araç ve araç-yol haberleşme sistemleri
 • Sürücüsüz araçlar
 • Akıllı ihlal denetim/tespit sistemleri 
 • Bilgilendirme ve iletişim sistemleri 
 • Trafik yönetim sistemleri 
 • Trafik akış simülasyon ve optimizasyonu 

Karar Destek Sistemleri ve Afet Yönetimi Bölümü (KARDES)

KARDES Bölümü 2012 Eylül ayında faaliyetlerine başlamıştır. Bölümün kuruluş amacı; taktik ve operasyonel seviyede karar vericiler için karşılaştıkları problemlerine metodolojik, teorik ya da pratik çözüm önerileri üretmek, bu amaca yönelik sistemler üzerinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir.

Bölüm kapsamında birlikte çalışılan kurum ya da kuruluşa yönelik;

 • Geçmişe yönelik verilerin, proje çıktılarının, kullanılan metodolojilerin değerlendirmeleri
 • Anlık durumun gözlenmesi ve anlık analizlerin yapılması, davranış modellemeleri
 • Gelecek için yönlendirici kestirim sonuçları

üretilmesine yönelik danışmanlık ve sistem geliştirme projeleri yapılmaktadır.

Bölüm kapsamında özel olarak Afet Yönetimi, Risk Yönetimi, Acil Durum Yönetimi alanlarında karar destek projeleri yürütülmektedir. Bu çerçevede afet öncesinde, anında ve sonrasında ilgili personele destek olacak görüntü analiz sistemleri, haberleşme sistemleri, uyarı-ikaz sistemleri, risk analiz, optimizasyon teknikleri konularında araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.