Anayurt Güvenliği

-A +A

Çoklu ortam arşivleme ve veri madenciliği, içerik yönetimi, anlam bilimsel sorgulama, sayısal kütüphaneler, ortam destekli yaşam, kültürel mirasın korunması ve ana yurt güvenliği gibi konularda, yenilikçi ve yüksek teknolojili yaklaşımlar üretmektedir. Çalışmalarını aşağıdaki bölümler kapsamında yürütür

Yayıncılık Sistemleri

Yayıncılık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda yeni teknolojilerin geliştirilmesi, teknolojik çözümlerin üretilmesi ve uygulamaya geçirilmesi konularında TÜBİTAK’ı ulusal ve uluslararası pazarlarda merkez haline getirmek amacıyla kurulmuştur.

SKAAS - 1/2

Sayısal Kayıt Arşiv ve Analiz Sistemi; uydu, kablo, karasal ve internet üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanallarını sayısal olarak arşivlemek, kayıtlar üzerinde ses ve görüntü analizleri yapmak amacıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) için geliştirilmiştir.

Türkiye’de değişik il ve ilçelerde yayın yapan yerel TV ve radyo yayınlarının aktarılarak kayıt altına alınması, arşivlenmesi ve bu kayıtların üzerinde istenen analizlerin yapılması sağlanmıştır.

Sistem, güncel olarak 185+ TV yayıncı kuruluşu için hizmet vermekte olup 400 TV ve 1500 radyo yayınını depolayabilecek ve canlı izlettirebilecek ağ altyapısına sahiptir.

Metin Madenciliği ve Kaynaştırma Sistemleri

 

Sınır Güvenliği ve Görüntüleme Sistemleri

Keşif ve Gözetleme Sistemleri (ISR) için Gerçek Zamanlı Video/Görüntü İşleme Kütüphanesi

Video/Görüntü işleme ve kıymetlendirme sistemlerinde kullanılacak algoritma ve yazılımların geliştirilmesi kritik teknolojiler olarak değerlendirilmektedir.

Değişik faydalı yüklerden gelen görüntülerin kıymetlendirilmesi konusunda milli çözümlere sahip olabilmek büyük önem arz etmektedir.

Bu bağlamda Video/Görüntü işleme ve kıymetlendirme amaçlı milli bir görüntü işleme altyapısının oluşmasını sağlamak amacı ile aşağıda verilen konularda çözümler üretilmektedir;

 • Gürültü Giderme Modülü
 • Düşük Işık İyileştirme Modülü
 • Bulanıklık Giderme Modülü
 • Binişim Bozukluğu Giderme Modülü
 • Süper Çözünürlük Modülü
 • Video Stabilizasyon Modülü
 • Görüntü Mozaikleme Modülü
 • Hedef Tespit, Takip Ve Tanıma Modülü
 • Olay/Durum/Davranış Analizi Modülü
 • Kıymetlendirme İşlevleri Modülü
 • Veri Alma/Çözme/Gösterme Modülü
 • Sayısal Harita Desteği Modülü
 • Görüntü Dönüşümleri Modülü
 • Sahne Üretme Modülü

İYON SUITE

Kriminal Video ve Fotoğrafların, Delil Niteliğini Kaybetmeden İyileştirilmesi

TÜBİTAK BİLGEM BTE bünyesindeki görüntü işleme birimi, fotoğraf ve videoların iyileştirilmesine yönelik algoritmalar geliştirmektedir. Geliştirilen algoritmalar, kriminal inceleme ve analiz kapsamında kullanılabilmektedir. Delil niteliği oluşturan fotoğraf ve videolarda incelemeye engel bozulmaların bulunması halinde, bilimsel yöntemler çerçevesinde bu tür bozucu etkilerin en aza indirgenmesi hedeflenmektedir.

Korunma ve Operasyon Destek Sistemleri

TAKSİS

Özel Amaçlı Taktik Operasyon Eğitim Sistemi, meskun mahale yönelik taktik operasyon eğitimlerinde kullanım amaçlıdır. Gerçek operasyon ortamına yüksek benzerlikte eğitim ve karşılıklı silahlı çatışma ortamı sağlar. Silah, mühimmat, el bombası, ses bombası ve bubi tuzağı benzetimleri, kapalı mekan konumlandırma sistemi bileşenleri içermektedir.

Eğitim sonrası kamera görüntüleri üzerinden değerlendirme ve sayısal verileri karşılaştırma özelliklerini barındıran sistem, operasyon taktiklerinin geliştirilebilmesine de imkan tanır.

Konuşma ve Doğal Dil İşleme Sistemleri

BTE’nin farklı akustik ortamların benzetimine olanak sağlayan altyapısı, önemli bir ses veri bankasının oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Bu altyapının sağladığı yeteneklerle özellikle Türkçe’ye odaklı konuşma ve dil teknolojileri geliştiren araştırmacılar, konuşmanın metne aktarılması, konuşmacı tanıma ve takibi, çok dilli sestensese otomatik makine çevirisi, konuşan bilgisayarlar, sesli komut sistemleri gibi kritik teknolojilerin altına imza atmaktadır. Bu birikim sayesinde Enstitümüz, uluslararası makine çevirisi ve konuşmacı tanıma yarışmalarında BİLGEM’e birçok derece kazandırmıştır.

RW-TÜV tarafından sertifikalandırılmış ve Türkiye’de eşi olmayan yarı-yansımasız Akustik Kayıt ve Öznel Değerlendirme Laboratuvarları’yla BTE, her türlüelektronik haberleşme sistemindeki Türkçe konuşmaların anlaşılabilmesi, sistemlerin Türkçe olarak haberleşebilmesi ile ilgili çalışmaları ve kalite testlerini yapabilen tek kurumdur.