Tamamlanan Projeler ve Programlar

-A +A
 • ETMTS-2 
 • Dış destekli projenin amacı; 
  * Emniyet güçlerimizin intikal güzergahında  tehdit oluşturacak Mayın ve EYP’lerin tespiti kapsamında, ihtiyaç duyulan ETMTS-2 sisteminin üretilmesi, 
  * Mevcut sistemlerin desteğinin sağlanmasıdır. 
 • HATS
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından başlatılan Ar-Ge Projesi kapsamında, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen projenin amacı;
  * Alçak irtifada uçan helikopter gibi hava araçlarının, uçuş emniyetini destekleyecek ve acil durumlarda hava aracına en kısa zamanda ulaşılmasına katkı sağlayacak Hava Aracı Takip Sisteminin  geliştirilmesidir.
 • KONSEY
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından başlatılan Ar-Ge Projesi kapsamında, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen projenin amacı;
  * Hava Trafik Kontrolörlerinde bulunması gerekli olan yeteneklerin (refleks, üç boyutlu düşünme, hızlı karar verebilme, hafıza, dikkat, vb.) elektronik ortamda güvenli bir şekilde test edildiği milli bir sistem geliştirilmesidir.
 • ATCSİM
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından başlatılan Ar-Ge Projesi kapsamında, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen projenin amacı;
  * Hava Trafik Kontrol temel, tazeleme, intibak ve ileri düzey eğitimleri ve Hava Trafik Yönetimi (ATM) ARGE çalışmaları yapılabilecek simülatörün ve ASTERIX radar veri kayıt sisteminin geliştirilmesidir.
 • RAYTES
 • TÜBİTAK destekli projenin amacı;
  * TCDD’de tren trafiğinin yönetiminden sorumlu personelin (dispeçerler) mesleki eğitimlerinin, uygulamaya dönük, gerçek yaşama uygun ve güvenli bir ortamda düzenlenmesi için eğitim sürecinin bilişim teknolojileri ile desteklenmesi, 
  * “Trafik Eğitim Sistemi” nin raylı sistemler sektörüne kazandırılması, 
  * Dispeçerlerin mesleki eğitim süreci etkinliğinin arttırılmasıdır. 
 • İKAS
 • AFAD ile birlikte yürütülen projenin amacı;
  * Vatandaşların ve acil durumlarda görev alacak kurumların; düşman saldırılarına, KBRN tehlikelerine, afetlere karşı uyarılmasına yönelik, Haber Alma ve Yayma Sisteminin, Siren Sisteminin ve Mesajla Uyarı Sisteminin kurulmasıdır.
 • KGHS
 • AFAD ile birlikte yürütülen projenin amacı;
  * Afet ve acil durum sırasında, öncesinde ve sonrasında, pilot bölgelerde, afet ve acil durumlarda görev alacak kurum ve kuruluşların koordineli bir şekilde görevlerini yerine getirmesi,
  * Haber alma ve yayma sistemi, ikaz ve alarm sistemi, erken uyarı sistemleri ve benzeri sistemlerin iletişimini sağlanması için kesintisiz ve güvenli haberleşme alt yapısının geliştirilmesidir.
 • EBELGEM
 • TÜBİTAK destekli projenin amacı;
  * Arşiv belgelerinin hızlı ve güvenilir şekilde elektronik ortama aktarılması, 
  * Elektronik ortamda yönetilmesi, 
  * Optik karakter tanıma ile tam metin araması,
  * Diğer kurumlar ile paylaşılması için 
  e-belge yönetim ve paylaşım sisteminin geliştirilmesidir.
 • İZGE
 • AFAD ile birlikte yürütülen projenin amacı;
  * Türkiye’de afet yönetimi kapsamında ihtiyaç duyulan karar destek sistemlerindeki uzay, havacılık, görüntü işleme ve KBRN teknolojilerinin araştırılması,
  * İlgili teknolojilerin hayata geçirilmesi için mevcut olanakların ortaya konulmasıdır.