Tamamlanan Projeler ve Programlar

-A +A
 • Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi (UDSP)
 • TCDD’nin teknik ihtiyaçlarını karşılayan, -Uygun maliyetli, esnek, genişleyebilir yapıda -Hazır ticari donanımlara dayanan -Yerli kaynaklar ile geliştirilmiş -Uluslararası standartlara uygun -Ülke çapında yaygınlaştırılabilir bir sinyalizasyon sisteminin temel bileşenlerinin geliştirilmesi, sınanması, pilot bölgeye kurularak devreye alınması amaçlanmaktadır. Geliştirilen sistemlerin diğer demiryolu hatlarına yaygınlaştırılması çalışmaları sürmektedir.
  Hedef Kitlesi : TCDD Genel Müdürlüğü
  Bitiş Tarihi : 03.2012
   
 • Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GİS)
 • İç destekli projenin amacı; 
  * Kritik teknolojiler arasında bulunan aviyonik sistem tasarımı ve entegrasyon kabiliyetinin tamamen milli olarak geliştirilmesi için Emniyet Kritik Katı Gerçek Zamanlı İşletim Sisteminin geliştirilmesidir.
 • Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri (YERLİSİNYAL)
 • TCDD ile birlikte yürütülen projenin amacı;
  * Ulusal Demiryolu Sinyalizasyonu Projesi kapsamında geliştirilen anklaşman ve kontrol merkezi sistemlerini temel alarak, Afyonkarahisar – Denizli – Isparta bölgesinde yer alan 338 km.lik demiryolu hattının sinyalize edilmesi amacı ile gerekli anklaşman sistemlerinin, merkezi, bölgesel ve yerel kontrol merkezlerinin geliştirilmesi,
  * TCDD’nin trafik ihtiyaçları açısından acil çözüm gerektiren hat kesimlerinin (Aydın – Denizli Bölgesi’nde yer alan 14 istasyon) sinyalizasyon sistemi ihtiyacını karşılamak üzere; Ulusal Demiryolu Sinyalizasyonu Projesi kapsamında geliştirilen anklaşman ve kontrol merkezi sistemlerinin bölge ihtiyaçlarına göre modifiye edilmesi, 
  * Geliştirilen sistemlerin TCDD sorumluluğunda kurulacak saha ekipmanları ile entegre edilerek devreye alınmasıdır. 
 • Sayısal Plotlama Masası (DRT)
 • Kendi gemimize ve hedeflere ait seyir bilgilerinin sayısal harita üzerinde gösterilmesine, izlenebilmesine ve plotlama yapabilmesine imkan tanıyacak olan PC tabanlı, geniş ekranlı bir sistemdir.
  Başlangıç Tarihi : 09.2008
 • Sualtı Telefonu (SATEL)
 • Sualtı Telefonu tümü mikroişlemci kontrollü, su üstü / su altı gemileri arasındaki iletişimi su altı akustik dalgaları aracılığı ile sağlayan haberleşme sistemidir. Haberleşme, telefon ve telgraf olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir. MİLGEM ve Yeni Tip Karakol botları için sabit, kurtarma gemileri için taşınabilir olmak üzere değişik tipleri bulunmaktadır.
 • Degaussing Sistemi (DG)
 • Gemilerin Sualtı manyetik mayınlara karşı etkin şekilde korunmasını sağlamak amacıyla; geminin oluşturduğu
 • Kuş Radarı (KUŞRAD)
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından başlatılan Ar-Ge Projesi kapsamında, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen projenin amacı;
  * Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne bağlı olan havaalanına/mevkiine ait kritik sahaların, süzülen kuşların göç yolları üzerinde bulunması nedeni ile oluşabilecek kuş-uçak çarpışmalarını önleme maksadıyla KUŞRAD Sisteminin geliştirilmesi,
  * Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin gelecekteki PSR (Primary Surveillance Radar) ihtiyaçlarını ve PSR modernizasyon gereksinimlerini milli olarak karşılayabilmek amacıyla MGR (Milli Gözetim Radarı) Sisteminin geliştirilmesidir. 
 • Anten Test ve Araştırma Merkezi (ATAM)
 • Kalkınma Bakanlığı projesinin amacı; 
  * Ülkemizin elektromanyetik, anten ve radom ihtiyaçlarına yönelik ölçümlerinin doğru ve güvenilir biçimde karşılanmasının sağlanacağı merkezin kurulumu,
  * Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine paralel olarak tasarım ve iyileştirme amaçlı ölçüm hizmetlerinin verilmesidir. 
  * Böylece ülkemiz 6 metre boyutlarına ve 4 ton ağırlığına kadar her türlü antenin parametrelerinin ölçülüp analiz edilebileceği, 3 metre çapa kadar olan cisimlerin kapalı alanda radar kesit alanlarının çıkarılabileceği bir altyapıya kavuşacaktır. 
 • Katot ve Mikrodalga Vakum Tüp Araştırma Merkezi (KAMTAM)
 • Kalkınma Bakanlığı projesinin amacı; 
  * Uydu haberleşmesi, elektronik harp, yüksek güç mikrodalga radar uygulamaları ve tıbbi cihaz üretimi için tamamen milli imkânlar ile Magnetron, TWT gibi mikrodalga vakum tüp ve katot geliştirme altyapısının kurulmasıdır. 
  * Projenin tamamlanmasıyla birlikte henüz ülkemizde bulunmayan Vakum Mikrodalga Tüp Teknolojisi yeteneği ülkemize kazandırılmış olacak ve bu alanlardaki dışa bağımlılığımız en az seviyeye indirgenecektir.
 • E-Bant ve SRC400x2 Sayısal Radyolink Cihazı Geliştirme (SRC400)
 • İç destekli projenin amacı; 
  * Mevcut GSM ve Telekom altyapı şebekelerinde kullanılabilen ve LTE/4G şebekelerine geçildiğinde ihtiyaç duyulacak çok yüksek hızlı paket veri taşıma kabiliyetini de sunabilen Yeni Nesil Radyo cihazlarının (SRC400A) tasarlanması ve geliştirilmesidir.
 • Sayısal Kayıt, Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS)
 • RTÜK ile birlikte yürütülen projenin amacı; 
  * Ankara RTÜK merkezden izlenemeyen ve Türkiye'de değişik il ve ilçelerde yayın yapan yerel televizyonların yayın kayıtlarının alınması, RTÜK merkeze aktarılması, ulusal yayınlarda olduğu gibi izlenebilmesi ve üzerinde analizler yapılabilmesidir.
  * Proje'nin teknik çalışmaları tamamlanmış olup Bakım, Onarım ve İşletme Fazı devam etmektedir.  Proje ile geliştirilen sistemin temel özellikleri;
  * Sistem, yaklaşık 150 TV yayıncı kuruluş için hizmet vermekte olup 400 TV ve 1500 radyo yayınını depolayabilecek ve canlı izlettirebilecek ağ altyapısı,  
  * Kayıt dosyalarının depo sisteminde en az altı ay saklanabilmesi, 
  * Tüm altyapının modüler olarak büyüyebilecek şekilde olması,  
  * Güncel ve gelecekteki tüm yayın teknolojilerine uyum sağlayabilecek uluslararası standartlara uygun altyapı bunlardan bazılarıdır.
 • Afet Yönetim Destek Sistemi (VİSKON)
 • İç destekli projenin amacı; 
  * Uydu görüntüleri kullanılarak afet sonrası hasar tespit/analiz yapılabilmesi amacı ile manuel, yarı otomatik veya otomatik olarak görüntüleri işleyen, kısıtlı işlev kümesine sahip kullanıcı dostu bir prototip yazılım geliştirilmesi, 
  * Uzaktan Algılama konularında yetkinlik kazanılmasıdır.
 • Elde Taşınabilir Mayın Tespit Sistemi (ETMTS)
 • Dış destekli projenin amacı; 
  * Emniyet güçlerimizin intikal güzergahında  tehdit oluşturacak Mayın ve EYP’lerin tespiti kapsamında, ihtiyaç duyulan ETMTS sisteminin üretilmesi, 
  * Mevcut sistemlerin desteğinin sağlanmasıdır. 
 • Hava Aracı Takip Sistemi (HATS)
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından başlatılan Ar-Ge Projesi kapsamında, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen projenin amacı;
  * Alçak irtifada uçan helikopter gibi hava araçlarının, uçuş emniyetini destekleyecek ve acil durumlarda hava aracına en kısa zamanda ulaşılmasına katkı sağlayacak Hava Aracı Takip Sisteminin  geliştirilmesidir.
 • Hava Trafik Kontrolörü Seçme Yazılımı (KONSEY)
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından başlatılan Ar-Ge Projesi kapsamında, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen projenin amacı;
  * Hava Trafik Kontrolörlerinde bulunması gerekli olan yeteneklerin (refleks, üç boyutlu düşünme, hızlı karar verebilme, hafıza, dikkat, vb.) elektronik ortamda güvenli bir şekilde test edildiği milli bir sistem geliştirilmesidir.
 • Meydan Kontrol ve Yaklaşma Yol/Kontrol Radar Simülatörü (ATCSİM)
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından başlatılan Ar-Ge Projesi kapsamında, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen projenin amacı;
  * Hava Trafik Kontrol temel, tazeleme, intibak ve ileri düzey eğitimleri ve Hava Trafik Yönetimi (ATM) ARGE çalışmaları yapılabilecek simülatörün ve ASTERIX radar veri kayıt sisteminin geliştirilmesidir.
 • Raylı Ulaşım Trafik Eğitim Simülatörü (RAYTES)
 • TÜBİTAK destekli projenin amacı;
  * TCDD’de tren trafiğinin yönetiminden sorumlu personelin (dispeçerler) mesleki eğitimlerinin, uygulamaya dönük, gerçek yaşama uygun ve güvenli bir ortamda düzenlenmesi için eğitim sürecinin bilişim teknolojileri ile desteklenmesi, 
  * “Trafik Eğitim Sistemi” nin raylı sistemler sektörüne kazandırılması, 
  * Dispeçerlerin mesleki eğitim süreci etkinliğinin arttırılmasıdır. 
 • İkaz ve Alarm Bütünleşik Sistemi (İKAS)
 • AFAD ile birlikte yürütülen projenin amacı;
  * Vatandaşların ve acil durumlarda görev alacak kurumların; düşman saldırılarına, KBRN tehlikelerine, afetlere karşı uyarılmasına yönelik, Haber Alma ve Yayma Sisteminin, Siren Sisteminin ve Mesajla Uyarı Sisteminin kurulmasıdır.
 • Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi (KGHS)
 • AFAD ile birlikte yürütülen projenin amacı;
  * Afet ve acil durum sırasında, öncesinde ve sonrasında, pilot bölgelerde, afet ve acil durumlarda görev alacak kurum ve kuruluşların koordineli bir şekilde görevlerini yerine getirmesi,
  * Haber alma ve yayma sistemi, ikaz ve alarm sistemi, erken uyarı sistemleri ve benzeri sistemlerin iletişimini sağlanması için kesintisiz ve güvenli haberleşme alt yapısının geliştirilmesidir.
 • Elektronik Belge Yönetimi (EBELGEM) - BTE
 • TÜBİTAK destekli, Kamu Kurumlarında Etkin Elektronik Belge Yönetimi ve Paylaşımı için Ulusal Teknolojilerin Geliştirilmesi (EBELGEM) projesinin amacı;
  * Arşiv belgelerinin hızlı ve güvenilir şekilde elektronik ortama aktarılması, 
  * Elektronik ortamda yönetilmesi, 
  * Optik karakter tanıma ile tam metin araması,
  * Diğer kurumlar ile paylaşılması için 
  e-belge yönetim ve paylaşım sisteminin geliştirilmesidir.
 • Türkiye Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (İZGE)
 • AFAD ile birlikte yürütülen projenin amacı;
  * Türkiye’de afet yönetimi kapsamında ihtiyaç duyulan karar destek sistemlerindeki uzay, havacılık, görüntü işleme ve KBRN teknolojilerinin araştırılması,
  * İlgili teknolojilerin hayata geçirilmesi için mevcut olanakların ortaya konulmasıdır.