Devam Eden Projeler ve Programlar

-A +A
 • KUŞRAD
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından başlatılan Ar-Ge Projesi kapsamında, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen projenin amacı;
  * Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne bağlı olan havaalanına/mevkiine ait kritik sahaların, süzülen kuşların göç yolları üzerinde bulunması nedeni ile oluşabilecek kuş-uçak çarpışmalarını önleme maksadıyla KUŞRAD Sisteminin geliştirilmesi,
  * Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin gelecekteki PSR (Primary Surveillance Radar) ihtiyaçlarını ve PSR modernizasyon gereksinimlerini milli olarak karşılayabilmek amacıyla MGR (Milli Gözetim Radarı) Sisteminin geliştirilmesidir. 
 • ATAM
 • Kalkınma Bakanlığı projesinin amacı; 
  * Ülkemizin elektromanyetik, anten ve radom ihtiyaçlarına yönelik ölçümlerinin doğru ve güvenilir biçimde karşılanmasının sağlanacağı merkezin kurulumu,
  * Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine paralel olarak tasarım ve iyileştirme amaçlı ölçüm hizmetlerinin verilmesidir. 
  * Böylece ülkemiz 6 metre boyutlarına ve 4 ton ağırlığına kadar her türlü antenin parametrelerinin ölçülüp analiz edilebileceği, 3 metre çapa kadar olan cisimlerin kapalı alanda radar kesit alanlarının çıkarılabileceği bir altyapıya kavuşacaktır. 
 • KAMTAM
 • Kalkınma Bakanlığı projesinin amacı; 
  * Uydu haberleşmesi, elektronik harp, yüksek güç mikrodalga radar uygulamaları ve tıbbi cihaz üretimi için tamamen milli imkânlar ile Magnetron, TWT gibi mikrodalga vakum tüp ve katot geliştirme altyapısının kurulmasıdır. 
  * Projenin tamamlanmasıyla birlikte henüz ülkemizde bulunmayan Vakum Mikrodalga Tüp Teknolojisi yeteneği ülkemize kazandırılmış olacak ve bu alanlardaki dışa bağımlılığımız en az seviyeye indirgenecektir.
 • RF ARGE
 • İç destekli projenin amacı; 
  * Mevcut GSM ve Telekom altyapı şebekelerinde kullanılabilen ve LTE/4G şebekelerine geçildiğinde ihtiyaç duyulacak çok yüksek hızlı paket veri taşıma kabiliyetini de sunabilen Yeni Nesil Radyo cihazlarının (SRC400A) tasarlanması ve geliştirilmesidir.
 • KAGEP
 • İç destekli projenin amacı; 
  * Yüksek güç mikrolga vakum elektronik cihazların elektron kaynağı olan dispenser katot geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve prototip üretimininin gerçekleştirilmesidir.
 • SKAAS 2
 • RTÜK ile birlikte yürütülen projenin amacı; 
  * Ankara RTÜK merkezden izlenemeyen ve Türkiye'de değişik il ve ilçelerde yayın yapan yerel televizyonların yayın kayıtlarının alınması, RTÜK merkeze aktarılması, ulusal yayınlarda olduğu gibi izlenebilmesi ve üzerinde analizler yapılabilmesidir.
  * Proje'nin teknik çalışmaları tamamlanmış olup Bakım, Onarım ve İşletme Fazı devam etmektedir.  Proje ile geliştirilen sistemin temel özellikleri;
  * Sistem, yaklaşık 150 TV yayıncı kuruluş için hizmet vermekte olup 400 TV ve 1500 radyo yayınını depolayabilecek ve canlı izlettirebilecek ağ altyapısı,  
  * Kayıt dosyalarının depo sisteminde en az altı ay saklanabilmesi, 
  * Tüm altyapının modüler olarak büyüyebilecek şekilde olması,  
  * Güncel ve gelecekteki tüm yayın teknolojilerine uyum sağlayabilecek uluslararası standartlara uygun altyapı bunlardan bazılarıdır.
 • VİSKON
 • İç destekli projenin amacı; 
  * Uydu görüntüleri kullanılarak afet sonrası hasar tespit/analiz yapılabilmesi amacı ile manuel, yarı otomatik veya otomatik olarak görüntüleri işleyen, kısıtlı işlev kümesine sahip kullanıcı dostu bir prototip yazılım geliştirilmesi, 
  * Uzaktan Algılama konularında yetkinlik kazanılmasıdır.
 • MEKTAM
 • Kalkınma Bakanlığı projesinin amacı; 
  * Ülkemiz için tehdit oluşturan Mayın ve El Yapımı Patlayıcıları ile teknik mücadele yöntemlerinin araştırılması,
  * Operasyonel ve performans testlerini yapılabilmesi, 
  * Ulusal ve Uluslararası ortamda bir merkez kurulmasıdır. 
  Hedefler:
  * Açık Saha Test Alanları, Kapalı Saha Test Alanları, Ar-GE Laboratuvarlarının kurulması,
  * Mevcut teknolojilerin performans ve operasyonel testlerini bilimsel yöntemler ile başarımının ölçülmesi,
  * Mayın Tespit Sistemleri milli test standartları ile ilgili olarak İhtiyaç makamları ile ortak bir dil oluşturulmasıdır.
 • DRT - Sayısal Plotlama Masası
 • Kendi gemimize ve hedeflere ait seyir bilgilerinin sayısal harita üzerinde gösterilmesine, izlenebilmesine ve plotlama yapabilmesine imkan tanıyacak olan PC tabanlı, geniş ekranlı bir sistemdir.
  Başlangıç Tarihi : 09.2008
 • ​Sualtı Telefonu
 • Sualtı Telefonu tümü mikroişlemci kontrollü, su üstü / su altı gemileri arasındaki iletişimi su altı akustik dalgaları aracılığı ile sağlayan haberleşme sistemidir. Haberleşme, telefon ve telgraf olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir. MİLGEM ve Yeni Tip Karakol botları için sabit, kurtarma gemileri için taşınabilir olmak üzere değişik tipleri bulunmaktadır.
 • ​Degaussing Sistemi
 • Gemilerin Sualtı manyetik mayınlara karşı etkin şekilde korunmasını sağlamak amacıyla; geminin oluşturduğu manyetik alana eşit büyüklükte fakat zıt yönlü bir alan oluşturarak, geminin dünyanın alanında yarattığı bozucu etkiyi kompanse eden sistemler üretilmektedir.
 • GİS-BİLGEM
 • İç destekli projenin amacı; 
  * Kritik teknolojiler arasında bulunan aviyonik sistem tasarımı ve entegrasyon kabiliyetinin tamamen milli olarak geliştirilmesi için Emniyet Kritik Katı Gerçek Zamanlı İşletim Sisteminin geliştirilmesidir.
 • YERLİSİNYAL.03
 • TCDD ile birlikte yürütülen projenin amacı;
  * Ulusal Demiryolu Sinyalizasyonu Projesi kapsamında geliştirilen anklaşman ve kontrol merkezi sistemlerini temel alarak, Afyonkarahisar – Denizli – Isparta bölgesinde yer alan 338 km.lik demiryolu hattının sinyalize edilmesi amacı ile gerekli anklaşman sistemlerinin, merkezi, bölgesel ve yerel kontrol merkezlerinin geliştirilmesi,
  * Geliştirilen sistemlerin TCDD sorumluluğunda kurulacak saha ekipmanları ile entegre edilerek devreye alınmasıdır.
 • YERLİSİNYAL.09
 • TCDD ile birlikte yürütülen projenin amacı;
  * TCDD’nin trafik ihtiyaçları açısından acil çözüm gerektiren hat kesimlerinin (Aydın – Denizli Bölgesi’nde yer alan 14 istasyon) sinyalizasyon sistemi ihtiyacını karşılamak üzere; Ulusal Demiryolu Sinyalizasyonu Projesi kapsamında geliştirilen anklaşman ve kontrol merkezi sistemlerinin bölge ihtiyaçlarına göre modifiye edilmesi, 
  * Geliştirilen sistemlerin TCDD sorumluluğunda kurulacak saha ekipmanları ile entegre edilerek devreye alınmasıdır.