Sensör ve Radar Sistemleri

-A +A

Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Sensör ve Radar Sistemleri Müdür Yardımcılığı altında devam eden projeler kapsamında askeri ve sivil sektörün gereksinim duyduğu radar,  sensör, kablosuz haberleşme, RF (RadioFrequency), anten ve yüksek güç mikrodalga sistemleri geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. 

Radar Sistemleri

Radar Sistemleri Bölümünde sivil ve askeri sektörün ihtiyaç duyduğu radar sistemlerinin analiz, tasarım, geliştirme, test ve doğrulama faaliyetleri yürütülerek güncel teknolojiyi barındıran özgün sistemler geliştirilmektedir.  Sahil gözetleme radarı, gemi radarı, kuş radarı, hava trafik gözetleme radarı gibi uygulamalara yönelik hedef tespit ve takip algoritmaları geliştirilerek millî algoritma kütüphanesi oluşturulmaktadır.

Sensör Sistemleri

Sensör Sistemleri Bölümünde geliştirilmekte olan Tahribatsız Muayene Sistemleri ile malzeme içinin farklı algılayıcılar ile görüntülenmesi üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bu bağlamda tahribatsız test yöntemleri ile orjinal yapıdaki değişiklikler ve bozukluklar algılanabilmektedir.

RF Sistemleri

RF Sistemleri Bölümünde Yürütülen çalışmalar kapsamında radar ve elektronik harp projelerine yönelik RF/mikrodalga donanımları geliştirilmektedir.  Darbe sıkıştırma ve FMCW tekniklerine dayalı düşük ve yüksek güçlü radar RF donanımları da yine bu bölümde geliştirilmekte olup, faz dizili radarlara yönelik RF Verici/Alıcı modülleri üzerinde çalışmalar yine bu bölümde sürdürülmektedir. Radyolink tasarımı çalışmaları kapsamında geliştirilen ürünler lisans anlaşmaları ile endüstriye devredilmiş olup yeni aşamalara yönelik ARGE çalışmaları devam ettirilmektedir.

Yüksek Güç Mikrodalga Sistemleri

Yüksek Güç Mikrodalga Sistemler Bölümü; savunma, elektronik harp, uzay, havacılık, enerji, tıbbi uygulamalar, haberleşme ve uydu sistemlerinde ihtiyaç duyulan vakum mikrodalga tüp (VMT) üreteçlerini mili olarak geliştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) altyapı proje desteğiyle 2010 yılında başlatılan KAMTAM (Katot ve Mikrodalga Vakum Tüp Tasarım Merkezi) projesi kapsamında toplam kapalı alanı 5000 m2 olan bir alt yapı kurulmaktadır. Merkezde 500 m2 temiz oda, 2500 m2 laboratuvar alanı bulunacaktır. Geliştirilecek ürünler ile ülkemizin kritik alanlarda dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli katkı payının artırılması hedeflenmektedir.

Elektromanyetik ve Anten Sistemleri

Elektromanyetik ve Anten Sistemleri (EAS) Bölümü’nün tasarım ve gerçekleme yaptığı ana çalışma konuları; radar antenleri, dizi antenler, hüzme şekillendirme, reflektör antenler, çok geniş bantlı antenler, mikroşerit antenler ve pasif mikrodalga elemanları olarak sıralanabilir.  Elektromanyetik yayılım ve etkileşim, anten koruyucu yapıların (radom) tasarımı ve radar kesit alanına yönelik ölçümlerin yapılması da yine bu bölümün çalışma alanları arasındadır. Kalkınma Bakanlığı altyapı destek projesiyle başlatılan Anten Test ve Araştırma Merkezi (ATAM) kurulum çalışmalarının tamamlanması ile ülkemiz 0.75 GHz – 40 GHz frekans bandında 6 metre boyuta ve 4 ton ağırlığa kadar her türlü antenin parametrelerinin ölçülüp analiz edilebileceği bir altyapıya kavuşmuş olacaktır. Bu altyapı ile 3 metre çapa kadar olan cisimlerin kapalı alanda radar kesit alanlarının çıkarılması mümkün hale gelecektir. İnşaatı devam etmekte olan ATAM binası içinde Düzlemsel Yakın Alan Ölçüm Sistemi, Küresel Yakın Alan Ölçüm Sistemi, Toplu Menzil Ölçüm Sistemi olmak üzere üç ana ölçüm laboratuvarı kurulacaktır. Küresel Yakın Alan Ölçüm Sistemi 2010 yılından itibaren BİLGEM binasında hizmet vermektedir.