SKAAS - Sayısal Kayıt Arşiv ve Analiz Sistemi

-A +A

Sayısal Kayıt Arşiv ve Analiz Sistemi; uydu, kablo, karasal ve internet üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanallarını sayısal olarak arşivler, kayıtlar üzerinde ses ve görüntü analizleri yapar. Mevcut tüm yayın iletim teknolojilerini kapsayan ve gelecekte ortaya çıkacak yeni teknolojilere de kolayca uyum sağlayacak uluslararası standartlarda bir altyapıya sahiptir. 400‘e kadar televizyon ve 1500‘e kadar radyo yayınını aynı anda canlı olarak izletir (IP streaming), arşivler ve analiz eder. Neredeyse sınırsız depolama kabiliyetine sahiptir.

SKAAS’IN GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Televizyon ve radyo kanallarını kesintisiz ve hiyerarşik olarak uydudan, kablodan, karasaldan ve internetten alabilme
 • Kullanıcılara IP ağı üzerinden canlı yayınları izletme (IPTV)
 • Sınırsız süreli kayıt dosyası saklama
 • Görüntü kayıtları üzerinde sahne geçişlerini bulma, video klip arama, logo tanıma, görüntüyü yazıya dönüştürme ve ses kayıtları üzerinde kelime yakalama
 • Aktif - aktif yedekleme; Yayın alış durumunu, sinyal seviyesini izleme ve arıza durumunda yedek cihazı otomatik devreye sokma
 • Darboğaz oluşturmadan aynı anda yüzlece kullanıcıya canlı yayınları ve arşiv kayıtlarını izletebilme, analiz hizmeti verebilme
 • İki aşamalı arşivleme mimarisi; birincil depoda yakın süreli kayıtları yüksek çözünürlükte, ikincil depoda uzun süre saklanacak kayıtların aynı veya daha düşük çözünürlükte tutma
 • Arşiv kayıtlarını bozulmaya karşı denetleme
 • Yetki verilmiş kullanıcıların sisteme kayıt ekleyebilmesi, dışarı çıkartabilmesi
 • Canlı ve arşiv yayınlarının ekran duvarı üzerinde istenen boyutta gösterilebilmesi

YAYIN ALIŞ CİHAZI (GİRİŞ)

 • DVB-S, DVB-S2 standardında, SD ve HD yayınlar
 • Şifreli sayısal yayınlar
 • VHF, UHF Analog televizyon ve FM analog radyo yayınları
 • DVB-T karasal sayısal yayınlar
 • Analog ve sayısal kablo yayınları (DVB-C)
 • Internet (IPTV Streams)

YAYIN ALIŞ CİHAZI (ÇIKIŞ)

 • TV yayınları; H.264 codec, istenen bit hızı ve çözünürlükte
 • Radyo yayınları; MP3 codec, istenen örnekleme hızı ve bit hızı değerinde
 • MPEG2 Transport Stream desteği (ISO/IEC 13818-1)
 • Zamana ve/veya uzunluğa göre kayıt dosyası oluşturma (Örnek: 30 dakika veya 300 MB uzunluğunda)