BÜYÜK VERİ - Analiz Çözümleri

-A +A

Her şeyin dijital ortama kaydığı günümüzde oluşturulan, incelenmek durumunda kalınan ve tüketilen veri her geçen gün artmaktadır. Aslında verinin yaşam döngüsündeki her durumu çok kritik öneme sahiptir. Oluşturulan bu devasa miktardaki veri “TÜBİTAK Büyük Veri Analiz Çözümleri” ile incelenerek bilgiye değer katılabilir ve verinin hiçbir durumu kaçırılmaz.

Büyük Veri Analiz Çözümleri ile;

 • Hadoop kurulumu ve danışmanlığı
 • Büyük Veri Veri Tabanları kurulumu, konfigürasyonu ve optimizasyonu (HBase)
 • Büyük Veri Dosya Sistemleri konfigürasyonu ve optimizasyonu (Hadoop)
 • Büyük Veri için kullanılan işletim sistemi konfigürasyonu ve optimizasyonu (Linux Temelli)
 • Özel (Private) Hadoop Kümesi oluşturma
 • Hadoop Ağ Mimarisi tasarımı ve kurulumu
 • Büyük Veri Analizi için iş kodu yazma
 • Bir problem için anahtar teslimi büyük veri çözümü (Ör: Parmak izi tanıma sistemi)
 • Hazır yazılmış bir kod üzerinde optimizasyon
 • Hazır kurulu bir Hadoop kümesi üzerinde optimizasyon
 • Büyük Veri için yerinde destek
 • Büyük Veri Eğitimi
 • Özel veri tipleri için mimari tasarım, algoritma tasarımı ve akademik destek
 • Bulut üzerinde yönetimi kolay HADOOP kümesi oluşturma
 • Analizi yapılacak veri için TÜBİTAK’ın bilgi birikiminden faydalanılarak en etkin algoritmanın tasarlanması

konularında yetkin, sorumlu ve gizlilik ilkelerine titizlikle riayet eden çözümler sunmaktayız.