BİD - Bulut İçerik Deposu

-A +A

Günümüzde yoğun kullanılan kurumsal içerik yönetim sistemleri, belge/evrak yönetim yazılımları gibi büyük miktarda içerik sunumu yapan sistemlere entegre olarak çalışabilen Bulut İçerik Deposu yüksek hızlı veri depolama ve erişimi imkanı sunabilmektedir.

ÖLÇEKLENEBİLİR DEPOLAMA SİSTEMİ
Bulut İçerik Deposu, OpenStack Swift altyapısına sahip Amazon AWS S3 ile uyumlu bir bulut depolama çözümüdür. Entegre olduğu sistemlere yüksek hızda yazma, okuma ve silme yeteneğini kazandırır. Yatayda binlerce düğüme kadar ölçeklebilen sisteminin veri kapasitesi de aynı doğrultuda artmaktadır.

Sisteme eklenen her verinin en az 3 kopyası düğümlere dağıtılmakta, böylelikle kopyalardan birinin bulunduğu diskin ya da sunucunun zarar görmesi sistemin akışına zarar verememektedir.

GÜVENLİ VERİ SAKLAMA
KeyStone sunucu ile yetkilendirilmiş erişim, kriptolanmış dosya sistemi kullanabilme yetenekleri ile güvenli veri depolama çözümü olarak kullanılabilmektedir.

VERİ GÖÇÜ (MİGRASYON)
Bulut İçerik Deposu, istenilen depolama ortamında saklanan verilerin başka bir depolama ortamına kolay şekilde aktarımına izin vermektedir. Kullanıcılar, kendi yapılandırma şemalarını oluşturarak sık erişilen verileri SSD gibi daha hızlı ortamlarda depolayabilirken çok nadir erişilen verileri daha yavaş disklerde çalışmasını sağlayabilirler.

ÇOĞULLAMA (REPLİKASYON)
Bulut İçerik Deposu, belirli zaman aralıklarında, tüm verilerin bir kopyasını başka bir veri merkezinde tutabilmektedir. Aktif-Aktif veya Aktif-Pasif çalışan veri merkezlerinde, herhangi birinde oluşan arızayı kurtarmak için arızanın meydana geldiği veri merkezi park durumuna alınır, geri plandaki merkez canlı duruma geçirilir.

YETENEKLER

  • Dağıtık Düğümler üzerinde Bulut Depolama Sistemi
  • Amazon AWS S3 uyumlu Restful API
  • OpenStack Swift altyapısı
  • Rol tabanlı güvenli erişim katmanı
  • Hızlı içerik depolama ve erişim
  • Güvenli felaket yönetimi ve veri göçü
  • Sunucu ve disk grupları ile yedekli çalışma
  • Arşiv verileri için disk yönetimi